Sự phát triển của Taka Bangladesh / Rupee Mauritius

BDT

Sự phát triển của MUR / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Rupee Mauritius là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 51.9154 Rupee Mauritius

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Rupee Mauritius là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 34.1728 Rupee Mauritius