Εξέλιξη τάκα Μπαγκλαντές / ρουπίες Μαυρικίου

BDT

Εξέλιξη MUR / BDT

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε ρουπίες Μαυρικίου ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 τάκα Μπαγκλαντές = 51.9154 ρουπίες Μαυρικίου

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε ρουπίες Μαυρικίου ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 τάκα Μπαγκλαντές = 34.1728 ρουπίες Μαυρικίου