แปลง ดาลาซีแกมเบีย (GMD) ทอง (XAU)

D
XAU
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง

ตัวแปลงค่า GMD/XAU เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร, โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน

อัปเดตล่าสุด:

Transferwise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ TransferWise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินของคุณ?

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดาลาซีแกมเบีย เป็น ทอง คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

10000000 ดาลาซีแกมเบีย = 115.464144985 ทอง

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดาลาซีแกมเบีย เป็น ทอง คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

10000000 ดาลาซีแกมเบีย = 115.464144985 ทอง

ประวัติ ศาสตร์ ดาลาซีแกมเบีย / ทอง

ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน GMD /XAU ตั้งแต่ Wednesday, 27 March 2013.

สูงสุดก็มาถึงเมื่อ

  • 1 ดาลาซีแกมเบีย = 30.607004704652 ทอง

ขั้นต่ำใน

  • 1 ดาลาซีแกมเบีย = 1.1546414498519E-5 ทอง
Date GMD/XAU
0.000011894
0.000011903
0.000011917
0.000011810
0.000012122
0.000012130
0.000012130
0.000012163
0.000012320
0.000012431
0.000012145
0.000012073
0.000012101
0.000012101
0.000012077
0.000012194
0.000012025
0.000012540
0.000013169
0.000013114
0.000013114
0.000013351
0.000013109
0.000012776
0.000013038
0.000012657
0.000012842
0.000012842
0.000012449
0.000011945
0.000011880
0.000011779
0.000011546
0.000011715
0.000011715
0.000011708
0.000011994
0.000011914
0.000012315
0.000012352
0.000012351
0.000012351
0.000011915
0.000011929
0.000011954
0.000011856
0.000011806
0.000011965
0.000011965
0.000012117
แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
100 000 GMD XAU 100 000 ดาลาซีแกมเบีย GMD = 1.19 ทอง XAU
200 000 GMD XAU 200 000 ดาลาซีแกมเบีย GMD = 2.38 ทอง XAU
1 500 000 GMD XAU 1 500 000 ดาลาซีแกมเบีย GMD = 17.85 ทอง XAU
5 000 000 GMD XAU 5 000 000 ดาลาซีแกมเบีย GMD = 59.49 ทอง XAU

ตารางการแปลง

ดาลาซีแกมเบีย (GMD)/ทอง (XAU)
100 000 ดาลาซีแกมเบีย = 1.19 ทอง
200 000 ดาลาซีแกมเบีย = 2.38 ทอง
300 000 ดาลาซีแกมเบีย = 3.57 ทอง
400 000 ดาลาซีแกมเบีย = 4.76 ทอง
500 000 ดาลาซีแกมเบีย = 5.95 ทอง
600 000 ดาลาซีแกมเบีย = 7.14 ทอง
700 000 ดาลาซีแกมเบีย = 8.33 ทอง
800 000 ดาลาซีแกมเบีย = 9.52 ทอง
900 000 ดาลาซีแกมเบีย = 10.71 ทอง
1 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 11.90 ทอง
1 500 000 ดาลาซีแกมเบีย = 17.85 ทอง
2 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 23.80 ทอง
2 500 000 ดาลาซีแกมเบีย = 29.75 ทอง
3 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 35.69 ทอง
4 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 47.59 ทอง
5 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 59.49 ทอง
6 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 71.39 ทอง
7 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 83.29 ทอง
8 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 95.18 ทอง
9 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 107.08 ทอง
10 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 118.98 ทอง
15 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 178.47 ทอง
20 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 237.96 ทอง
50 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 594.90 ทอง
100 000 000 ดาลาซีแกมเบีย = 1 189.80 ทอง
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());