Μετατροπέας νταλάσι Γκάμπιας (GMD) Ουγγιές χρυσού (XAU)

D
XAU
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του GMD/XAU παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νταλάσι Γκάμπιας σε Ουγγιές χρυσού ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000000 νταλάσι Γκάμπιας = 115.464144985 Ουγγιές χρυσού

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νταλάσι Γκάμπιας σε Ουγγιές χρυσού ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000000 νταλάσι Γκάμπιας = 115.464144985 Ουγγιές χρυσού

Ιστορικά νταλάσι Γκάμπιας / Ουγγιές χρυσού

Ιστορία των ημερήσιων τιμών GMD /XAU από Wednesday, 27 March 2013.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 νταλάσι Γκάμπιας = 30.607004704652 Ουγγιές χρυσού

το ελάχιστο για

  • 1 νταλάσι Γκάμπιας = 1.1546414498519E-5 Ουγγιές χρυσού
Date GMD/XAU
0.000011894
0.000011903
0.000011917
0.000011810
0.000012122
0.000012130
0.000012130
0.000012163
0.000012320
0.000012431
0.000012145
0.000012073
0.000012101
0.000012101
0.000012077
0.000012194
0.000012025
0.000012540
0.000013169
0.000013114
0.000013114
0.000013351
0.000013109
0.000012776
0.000013038
0.000012657
0.000012842
0.000012842
0.000012449
0.000011945
0.000011880
0.000011779
0.000011546
0.000011715
0.000011715
0.000011708
0.000011994
0.000011914
0.000012315
0.000012352
0.000012351
0.000012351
0.000011915
0.000011929
0.000011954
0.000011856
0.000011806
0.000011965
0.000011965
0.000012117
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
100 000 GMD XAU 100 000 νταλάσι Γκάμπιας GMD = 1.19 Ουγγιές χρυσού XAU
200 000 GMD XAU 200 000 νταλάσι Γκάμπιας GMD = 2.38 Ουγγιές χρυσού XAU
1 500 000 GMD XAU 1 500 000 νταλάσι Γκάμπιας GMD = 17.85 Ουγγιές χρυσού XAU
5 000 000 GMD XAU 5 000 000 νταλάσι Γκάμπιας GMD = 59.49 Ουγγιές χρυσού XAU

πίνακα μετατροπής

νταλάσι Γκάμπιας (GMD)/Ουγγιές χρυσού (XAU)
100 000 νταλάσι Γκάμπιας = 1.19 Ουγγιές χρυσού
200 000 νταλάσι Γκάμπιας = 2.38 Ουγγιές χρυσού
300 000 νταλάσι Γκάμπιας = 3.57 Ουγγιές χρυσού
400 000 νταλάσι Γκάμπιας = 4.76 Ουγγιές χρυσού
500 000 νταλάσι Γκάμπιας = 5.95 Ουγγιές χρυσού
600 000 νταλάσι Γκάμπιας = 7.14 Ουγγιές χρυσού
700 000 νταλάσι Γκάμπιας = 8.33 Ουγγιές χρυσού
800 000 νταλάσι Γκάμπιας = 9.52 Ουγγιές χρυσού
900 000 νταλάσι Γκάμπιας = 10.71 Ουγγιές χρυσού
1 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 11.90 Ουγγιές χρυσού
1 500 000 νταλάσι Γκάμπιας = 17.85 Ουγγιές χρυσού
2 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 23.80 Ουγγιές χρυσού
2 500 000 νταλάσι Γκάμπιας = 29.75 Ουγγιές χρυσού
3 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 35.69 Ουγγιές χρυσού
4 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 47.59 Ουγγιές χρυσού
5 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 59.49 Ουγγιές χρυσού
6 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 71.39 Ουγγιές χρυσού
7 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 83.29 Ουγγιές χρυσού
8 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 95.18 Ουγγιές χρυσού
9 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 107.08 Ουγγιές χρυσού
10 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 118.98 Ουγγιές χρυσού
15 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 178.47 Ουγγιές χρυσού
20 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 237.96 Ουγγιές χρυσού
50 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 594.90 Ουγγιές χρυσού
100 000 000 νταλάσι Γκάμπιας = 1 189.80 Ουγγιές χρυσού
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());