Forex Кореляція

У наведених нижче таблицях представляють собою співвідношення між різними співвідношеннями валютному ринку. Коефіцієнт кореляції свідчить про подібність між двома рухами паритетів.

  • Якщо кореляція висока і позитивна, то валюти рухаються в тому ж шляху.
  • Якщо кореляція висока і негативним, то валюти рухаються у зворотному напрямку.
  • Якщо кореляція низьким валюти не рухатися в тому ж шляху.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -57.6 -93.4 -80 25.2 75.4 -34.9 73.2 75.5 67.9
GBPUSD -57.6 100 71.8 62.1 11.5 -86.7 67.2 -76.4 -85 -77.5
USDCHF -93.4 71.8 100 75.6 -22.2 -85.7 59.3 -87.8 -84.7 -83.1
USDJPY -80 62.1 75.6 100 38.1 -77.6 32.1 -61.6 -78.7 -60
EURJPY 25.2 11.5 -22.2 38.1 100 -8.7 -2.4 14 -10.2 8.9
USDCAD 75.4 -86.7 -85.7 -77.6 -8.7 100 -71.7 88.2 90.4 81.7
AUDUSD -34.9 67.2 59.3 32.1 -2.4 -71.7 100 -89.4 -61 -82.2
EURAUD 73.2 -76.4 -87.8 -61.6 14 88.2 -89.4 100 80.5 92.1
USDZAR 75.5 -85 -84.7 -78.7 -10.2 90.4 -61 80.5 100 84.6
USDHKD 67.9 -77.5 -83.1 -60 8.9 81.7 -82.2 92.1 84.6 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 71.8 -85.3 -83.2 -42.1 -36.6 -12.3 76.7 58.1 -37.5
GBPUSD 71.8 100 -84.6 -86.9 -76.9 -17.1 -32 68.2 74.3 -50.3
USDCHF -85.3 -84.6 100 87.6 75.8 42.5 18.1 -82.1 -81.4 20.5
USDJPY -83.2 -86.9 87.6 100 89.7 27.2 11.9 -77.7 -75.2 29.7
EURJPY -42.1 -76.9 75.8 89.7 100 13.2 28.8 -62.6 -68.7 13.5
USDCAD -36.6 -17.1 42.5 27.2 13.2 100 -23.2 -14.7 9.8 7.6
AUDUSD -12.3 -32 18.1 11.9 28.8 -23.2 100 -57.9 -70.8 -10.4
EURAUD 76.7 68.2 -82.1 -77.7 -62.6 -14.7 -57.9 100 85.4 -19.4
USDZAR 58.1 74.3 -81.4 -75.2 -68.7 9.8 -70.8 85.4 100 -10.3
USDHKD -37.5 -50.3 20.5 29.7 13.5 7.6 -10.4 -19.4 -10.3 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 44 -90.3 -39.8 -7.1 33.9 -14.7 44.5 20 32.4
GBPUSD 44 100 -23 -89.2 -81 -14 67 -46.9 -49.4 -56.6
USDCHF -90.3 -23 100 18.4 -12.6 -47.6 44.7 -68.7 -50.1 -57.5
USDJPY -39.8 -89.2 18.4 100 94.3 -3.5 -66.8 48 38.4 58.1
EURJPY -7.1 -81 -12.6 94.3 100 8.2 -77.9 68.2 48.7 74.8
USDCAD 33.9 -14 -47.6 -3.5 8.2 100 -58.8 63.8 69 59.6
AUDUSD -14.7 67 44.7 -66.8 -77.9 -58.8 100 -95.1 -88 -94.3
EURAUD 44.5 -46.9 -68.7 48 68.2 63.8 -95.1 100 85.9 95.4
USDZAR 20 -49.4 -50.1 38.4 48.7 69 -88 85.9 100 79.9
USDHKD 32.4 -56.6 -57.5 58.1 74.8 59.6 -94.3 95.4 79.9 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 63.9 -67.8 -66.5 76.9 -82.3 87.8 -45 -87.3 19.4
GBPUSD 63.9 100 -64.3 -66.1 29.1 -64.1 54.5 -25.6 -54.8 11.1
USDCHF -67.8 -64.3 100 47.8 -49.5 49.2 -36.4 -12.5 34.3 24
USDJPY -66.5 -66.1 47.8 100 -3.4 44.1 -52.1 18.3 53.7 0.8
EURJPY 76.9 29.1 -49.5 -3.4 100 -72.1 73 -44.8 -71 26.5
USDCAD -82.3 -64.1 49.2 44.1 -72.1 100 -87.4 65.5 85.1 -26.5
AUDUSD 87.8 54.5 -36.4 -52.1 73 -87.4 100 -82.3 -96.8 31.7
EURAUD -45 -25.6 -12.5 18.3 -44.8 65.5 -82.3 100 76.9 -35
USDZAR -87.3 -54.8 34.3 53.7 -71 85.1 -96.8 76.9 100 -34.6
USDHKD 19.4 11.1 24 0.8 26.5 -26.5 31.7 -35 -34.6 100

Торгівельні інструменти