Forex Кореляція

У наведених нижче таблицях представляють собою співвідношення між різними співвідношеннями валютному ринку. Коефіцієнт кореляції свідчить про подібність між двома рухами паритетів.

  • Якщо кореляція висока і позитивна, то валюти рухаються в тому ж шляху.
  • Якщо кореляція висока і негативним, то валюти рухаються у зворотному напрямку.
  • Якщо кореляція низьким валюти не рухатися в тому ж шляху.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 76,7 -81,7 -81,1 5,9 -44,8 72,4 -28,1 -45,2 -39,8
GBPUSD 76,7 100 -65,2 -76,3 -17,6 -47,2 71,3 -35,1 -41 -41,1
USDCHF -81,7 -65,2 100 74,4 4,9 29,8 -88,3 68,5 7,7 81,1
USDJPY -81,1 -76,3 74,4 100 52,7 61,7 -73,6 41,8 45,1 48
EURJPY 5,9 -17,6 4,9 52,7 100 36,9 -17,1 30,6 11,4 13,7
USDCAD -44,8 -47,2 29,8 61,7 36,9 100 -39,8 12,6 36,3 17,9
AUDUSD 72,4 71,3 -88,3 -73,6 -17,1 -39,8 100 -88,1 -6,2 -89,3
EURAUD -28,1 -35,1 68,5 41,8 30,6 12,6 -88,1 100 -26,1 88,8
USDZAR -45,2 -41 7,7 45,1 11,4 36,3 -6,2 -26,1 100 -18,7
USDHKD -39,8 -41,1 81,1 48 13,7 17,9 -89,3 88,8 -18,7 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 74,6 -92,2 8,6 95,2 21,9 81 78,5 -11,3 13
GBPUSD 74,6 100 -72,7 -28,7 60,2 -2,6 81 36,8 -29,8 13,3
USDCHF -92,2 -72,7 100 3,8 -84,2 -26,8 -82,1 -64,5 1,6 -4,4
USDJPY 8,6 -28,7 3,8 100 38,7 58 -20,6 35,8 -5,5 45,9
EURJPY 95,2 60,2 -84,2 38,7 100 38 68,8 83,6 -12,3 26,1
USDCAD 21,9 -2,6 -26,8 58 38 100 -15,1 51,9 9,5 30,6
AUDUSD 81 81 -82,1 -20,6 68,8 -15,1 100 27,3 -15,5 -1,6
EURAUD 78,5 36,8 -64,5 35,8 83,6 51,9 27,3 100 -2,2 23,4
USDZAR -11,3 -29,8 1,6 -5,5 -12,3 9,5 -15,5 -2,2 100 -42,9
USDHKD 13 13,3 -4,4 45,9 26,1 30,6 -1,6 23,4 -42,9 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 88,9 -92,3 -78,8 51,8 -82,9 89,4 45,3 -43,8 -78,8
GBPUSD 88,9 100 -83,2 -74,4 40,2 -87,2 93,3 12,9 -45,7 -82
USDCHF -92,3 -83,2 100 93,7 -18,6 91,8 -83,3 -40,1 68,7 90,9
USDJPY -78,8 -74,4 93,7 100 11,9 93,3 -70,9 -34,6 81 92,4
EURJPY 51,8 40,2 -18,6 11,9 100 -4,2 45,7 24,7 42,1 1,2
USDCAD -82,9 -87,2 91,8 93,3 -4,2 100 -83,6 -18,7 77 93,2
AUDUSD 89,4 93,3 -83,3 -70,9 45,7 -83,6 100 0,5 -44,7 -80
EURAUD 45,3 12,9 -40,1 -34,6 24,7 -18,7 0,5 100 -8,7 -16,7
USDZAR -43,8 -45,7 68,7 81 42,1 77 -44,7 -8,7 100 75,6
USDHKD -78,8 -82 90,9 92,4 1,2 93,2 -80 -16,7 75,6 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -5,7 -71,8 -48,8 -9,5 -87,9 16,4 31,5 9,2 -65
GBPUSD -5,7 100 66,1 71,6 79 17,4 72,8 -73,1 -60,1 34,8
USDCHF -71,8 66,1 100 90,3 69,8 72 43,9 -76,2 -44,5 72,6
USDJPY -48,8 71,6 90,3 100 91,5 46,6 66,9 -87,3 -55,5 59
EURJPY -9,5 79 69,8 91,5 100 12,6 84 -85,2 -58,9 37,1
USDCAD -87,9 17,4 72 46,6 12,6 100 -3,2 -38,7 -5,6 75,1
AUDUSD 16,4 72,8 43,9 66,9 84 -3,2 100 -88,4 -49 20
EURAUD 31,5 -73,1 -76,2 -87,3 -85,2 -38,7 -88,4 100 51,4 -50,2
USDZAR 9,2 -60,1 -44,5 -55,5 -58,9 -5,6 -49 51,4 100 -19,4
USDHKD -65 34,8 72,6 59 37,1 75,1 20 -50,2 -19,4 100

Торгівельні інструменти