Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A korrelációs együttható kiemeli a hasonlóságot a mozgások két paritások.

  • Ha a korreláció nagy és pozitív, akkor a devizanem mozgó azonos módon.
  • Ha a korreláció magas, és negatív, akkor a valuta mozog az ellenkező módon.
  • Ha a korreláció alacsony, a valuták nem mozognak ugyanúgy.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 83,8 -92,8 -92,8 60,6 -73,7 91,8 -61,2 -87,6 16,1
GBPUSD 83,8 100 -87,4 -84,2 32,7 -78,8 75,6 -64,6 -77,7 -10,5
USDCHF -92,8 -87,4 100 88,4 -49,1 72,8 -80,2 44,1 77,7 -1,2
USDJPY -92,8 -84,2 88,4 100 -41,2 75,2 -84,9 66 73,3 -5,4
EURJPY 60,6 32,7 -49,1 -41,2 100 -30,3 46,8 -26,5 -47,8 36,2
USDCAD -73,7 -78,8 72,8 75,2 -30,3 100 -70,5 48,8 62,8 19,3
AUDUSD 91,8 75,6 -80,2 -84,9 46,8 -70,5 100 -82,8 -60,5 33,8
EURAUD -61,2 -64,6 44,1 66 -26,5 48,8 -82,8 100 25 -44
USDZAR -87,6 -77,7 77,7 73,3 -47,8 62,8 -60,5 25 100 -5,8
USDHKD 16,1 -10,5 -1,2 -5,4 36,2 19,3 33,8 -44 -5,8 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 69,5 -75,2 -20 60,2 -48,2 30,8 -12,7 -31,1 8,9
GBPUSD 69,5 100 -46,2 -41,3 19,8 -10,7 1,8 11,6 -58,2 -18,3
USDCHF -75,2 -46,2 100 26 -36,4 58,3 -32,8 19,7 19,4 -20
USDJPY -20 -41,3 26 100 66,1 -32,2 7,5 -11,7 15,3 29,6
EURJPY 60,2 19,8 -36,4 66,1 100 -63,3 29,4 -19,1 -11,5 31,2
USDCAD -48,2 -10,7 58,3 -32,2 -63,3 100 -12,3 3,6 33,8 -4,9
AUDUSD 30,8 1,8 -32,8 7,5 29,4 -12,3 100 -98,3 32,8 83,6
EURAUD -12,7 11,6 19,7 -11,7 -19,1 3,6 -98,3 100 -40,1 -85,5
USDZAR -31,1 -58,2 19,4 15,3 -11,5 33,8 32,8 -40,1 100 46,2
USDHKD 8,9 -18,3 -20 29,6 31,2 -4,9 83,6 -85,5 46,2 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 86,9 -81,2 9,6 84,3 -84,7 62,7 -5,6 -16,6 22
GBPUSD 86,9 100 -85,8 26,8 83,3 -87 60,7 -12,9 -5,6 26,8
USDCHF -81,2 -85,8 100 4,9 -61,7 65,2 -52,5 6,6 -5 -7,9
USDJPY 9,6 26,8 4,9 100 61,6 -46,9 23,6 -23,1 6,8 21
EURJPY 84,3 83,3 -61,7 61,6 100 -92,4 62,3 -16,9 -9,5 28,6
USDCAD -84,7 -87 65,2 -46,9 -92,4 100 -66,9 22,5 13,7 -29,2
AUDUSD 62,7 60,7 -52,5 23,6 62,3 -66,9 100 -81,3 30,4 47,7
EURAUD -5,6 -12,9 6,6 -23,1 -16,9 22,5 -81,3 100 -51,3 -44,7
USDZAR -16,6 -5,6 -5 6,8 -9,5 13,7 30,4 -51,3 100 -6,4
USDHKD 22 26,8 -7,9 21 28,6 -29,2 47,7 -44,7 -6,4 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -2,8 -81,1 -42,2 11,7 -0,3 36,8 20,2 -14,3 -26,2
GBPUSD -2,8 100 40,5 -19,7 -23,7 -74,7 58,3 -63,2 -80,8 78,9
USDCHF -81,1 40,5 100 44,3 1,3 -39,1 3,6 -51,8 -26,4 53,9
USDJPY -42,2 -19,7 44,3 100 85,1 22,8 -9,2 -15,5 39,6 -35,5
EURJPY 11,7 -23,7 1,3 85,1 100 25,5 10,6 -4,6 35,5 -54,5
USDCAD -0,3 -74,7 -39,1 22,8 25,5 100 -78,2 82,4 87,7 -72,1
AUDUSD 36,8 58,3 3,6 -9,2 10,6 -78,2 100 -83,6 -72,5 30,6
EURAUD 20,2 -63,2 -51,8 -15,5 -4,6 82,4 -83,6 100 68 -47,9
USDZAR -14,3 -80,8 -26,4 39,6 35,5 87,7 -72,5 68 100 -70,9
USDHKD -26,2 78,9 53,9 -35,5 -54,5 -72,1 30,6 -47,9 -70,9 100

Kereskedési eszközök

Tesztelje partnerünk szolgáltatásait és kereskedési platformját harminc napig egy ingyenes demószámlával

KORLÁTOZOTT IDEJŰ AJÁNLAT 100% BÓNUSZ