Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A korrelációs együttható kiemeli a hasonlóságot a mozgások két paritások.

  • Ha a korreláció nagy és pozitív, akkor a devizanem mozgó azonos módon.
  • Ha a korreláció magas, és negatív, akkor a valuta mozog az ellenkező módon.
  • Ha a korreláció alacsony, a valuták nem mozognak ugyanúgy.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 90.8 -97.4 -53.2 92.9 -66.4 63.9 18.8 14.6 -0.9
GBPUSD 90.8 100 -86.1 -76.8 72.5 -80.1 76.6 -6.5 2.4 24.4
USDCHF -97.4 -86.1 100 44.6 -93.4 56.2 -54.1 -28.6 -26 1.4
USDJPY -53.2 -76.8 44.6 100 -19.1 76 -71.5 37.7 14.8 -40.8
EURJPY 92.9 72.5 -93.4 -19.1 100 -44.2 44.1 37 22.7 -18.4
USDCAD -66.4 -80.1 56.2 76 -44.2 100 -93.9 53.4 47.7 -52.6
AUDUSD 63.9 76.6 -54.1 -71.5 44.1 -93.9 100 -63.6 -50.3 51.1
EURAUD 18.8 -6.5 -28.6 37.7 37 53.4 -63.6 100 78.9 -66.3
USDZAR 14.6 2.4 -26 14.8 22.7 47.7 -50.3 78.9 100 -37.7
USDHKD -0.9 24.4 1.4 -40.8 -18.4 -52.6 51.1 -66.3 -37.7 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 94.5 -97.7 -91.1 -47.3 -94.9 95.4 -85.3 28.5 -70.4
GBPUSD 94.5 100 -98.4 -96 -66 -90.3 96.5 -91.6 45.5 -79.5
USDCHF -97.7 -98.4 100 95.5 60.3 91.3 -96.4 88.9 -40.7 75
USDJPY -91.1 -96 95.5 100 79.4 85.6 -93.7 89.5 -51.7 76.2
EURJPY -47.3 -66 60.3 79.4 100 42.7 -59.5 65.2 -70 58.9
USDCAD -94.9 -90.3 91.3 85.6 42.7 100 -94.7 88.4 -16.4 77
AUDUSD 95.4 96.5 -96.4 -93.7 -59.5 -94.7 100 -97 39.1 -78.3
EURAUD -85.3 -91.6 88.9 89.5 65.2 88.4 -97 100 -44.7 79.7
USDZAR 28.5 45.5 -40.7 -51.7 -70 -16.4 39.1 -44.7 100 -33.1
USDHKD -70.4 -79.5 75 76.2 58.9 77 -78.3 79.7 -33.1 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 86.3 -97.4 -72.8 40.1 -77.1 71.2 -21.1 -37.5 -21.8
GBPUSD 86.3 100 -83 -56.7 42.5 -91.9 90.2 -58.1 -26.9 -46.2
USDCHF -97.4 -83 100 84.6 -20.6 71.7 -64 13.2 44 6.4
USDJPY -72.8 -56.7 84.6 100 33.5 46.3 -32.4 -11.3 60.4 -36.8
EURJPY 40.1 42.5 -20.6 33.5 100 -43.8 54.3 -43.8 28.3 -78.6
USDCAD -77.1 -91.9 71.7 46.3 -43.8 100 -85.8 59.3 22.2 55.7
AUDUSD 71.2 90.2 -64 -32.4 54.3 -85.8 100 -83.7 -17.1 -62.3
EURAUD -21.1 -58.1 13.2 -11.3 -43.8 59.3 -83.7 100 -4.5 69.1
USDZAR -37.5 -26.9 44 60.4 28.3 22.2 -17.1 -4.5 100 -50.2
USDHKD -21.8 -46.2 6.4 -36.8 -78.6 55.7 -62.3 69.1 -50.2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 35.3 -94.3 -88.5 -15 -15.3 24.5 2.6 -11.3 8.2
GBPUSD 35.3 100 -13.4 -14.4 30.5 -95.2 97.5 -90.9 -91.1 51.1
USDCHF -94.3 -13.4 100 95.2 39.2 -9.7 0.5 -26.5 -14.9 -2.2
USDJPY -88.5 -14.4 95.2 100 59.2 -10.2 -0.7 -23.7 -13 0.3
EURJPY -15 30.5 39.2 59.2 100 -48.3 40.8 -45.8 -47.6 14.5
USDCAD -15.3 -95.2 -9.7 -10.2 -48.3 100 -97.6 96.5 96.6 -53.9
AUDUSD 24.5 97.5 0.5 -0.7 40.8 -97.6 100 -96.2 -95.9 46.5
EURAUD 2.6 -90.9 -26.5 -23.7 -45.8 96.5 -96.2 100 95.4 -46.7
USDZAR -11.3 -91.1 -14.9 -13 -47.6 96.6 -95.9 95.4 100 -48.9
USDHKD 8.2 51.1 -2.2 0.3 14.5 -53.9 46.5 -46.7 -48.9 100

Kereskedési eszközök