Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A korrelációs együttható kiemeli a hasonlóságot a mozgások két paritások.

  • Ha a korreláció nagy és pozitív, akkor a devizanem mozgó azonos módon.
  • Ha a korreláció magas, és negatív, akkor a valuta mozog az ellenkező módon.
  • Ha a korreláció alacsony, a valuták nem mozognak ugyanúgy.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 43,9 -13 14,3 65,6 -30 -12,6 59,8 3,1 8,2
GBPUSD 43,9 100 17,8 14 28,8 -3,9 16,7 8,1 54,8 -26,4
USDCHF -13 17,8 100 63,7 30,7 26,7 -62,7 44,2 -21,2 -18,2
USDJPY 14,3 14 63,7 100 84 -20,8 -17,9 20,2 -16,2 -42,7
EURJPY 65,6 28,8 30,7 84 100 -22,3 -20,5 48,2 7,3 -16
USDCAD -30 -3,9 26,7 -20,8 -22,3 100 -55,2 30,2 22,8 8
AUDUSD -12,6 16,7 -62,7 -17,9 -20,5 -55,2 100 -87 34,9 -29,2
EURAUD 59,8 8,1 44,2 20,2 48,2 30,2 -87 100 -27 28,9
USDZAR 3,1 54,8 -21,2 -16,2 7,3 22,8 34,9 -27 100 -4,3
USDHKD 8,2 -26,4 -18,2 -42,7 -16 8 -29,2 28,9 -4,3 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 89,4 -86,9 -54,9 20,2 37,6 -37 86,9 21,9 -29,5
GBPUSD 89,4 100 -66,6 -60,2 5 36,7 -33,1 77,5 2,9 -49
USDCHF -86,9 -66,6 100 51,1 -13,6 -44 41,4 -80,5 -40,9 6,1
USDJPY -54,9 -60,2 51,1 100 70,7 -18,6 44,6 -60,6 23,9 22,9
EURJPY 20,2 5 -13,6 70,7 100 10,4 20,7 2,6 47,7 2,3
USDCAD 37,6 36,7 -44 -18,6 10,4 100 -81,3 68,7 61,5 10
AUDUSD -37 -33,1 41,4 44,6 20,7 -81,3 100 -78,1 -48,2 -17,7
EURAUD 86,9 77,5 -80,5 -60,6 2,6 68,7 -78,1 100 41 -10,1
USDZAR 21,9 2,9 -40,9 23,9 47,7 61,5 -48,2 41 100 19,7
USDHKD -29,5 -49 6,1 22,9 2,3 10 -17,7 -10,1 19,7 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 89,3 -97,9 -90,6 65,3 -89,1 92,3 29,4 -70,5 -89,1
GBPUSD 89,3 100 -91,3 -90,7 40,9 -92 86,2 16,6 -81,7 -92,7
USDCHF -97,9 -91,3 100 94,7 -53,4 93,4 -93,4 -21,3 77,2 93,4
USDJPY -90,6 -90,7 94,7 100 -27,1 93,3 -85,6 -21,9 82,3 92,7
EURJPY 65,3 40,9 -53,4 -27,1 100 -35,9 57 27,6 -13,3 -37
USDCAD -89,1 -92 93,4 93,3 -35,9 100 -91,7 -2,8 89,8 95,7
AUDUSD 92,3 86,2 -93,4 -85,6 57 -91,7 100 -9,6 -77,8 -92
EURAUD 29,4 16,6 -21,3 -21,9 27,6 -2,8 -9,6 100 10,8 -2,1
USDZAR -70,5 -81,7 77,2 82,3 -13,3 89,8 -77,8 10,8 100 82,9
USDHKD -89,1 -92,7 93,4 92,7 -37 95,7 -92 -2,1 82,9 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -16,3 -80,4 -63,6 -23,9 -90,5 10 46,7 10,1 -75
GBPUSD -16,3 100 64,9 69,8 78,7 25,8 70,9 -72,4 -53,3 36,7
USDCHF -80,4 64,9 100 92,3 71 79,9 38,2 -78,6 -33,2 78,8
USDJPY -63,6 69,8 92,3 100 90,2 60 57,7 -86,4 -42 65,2
EURJPY -23,9 78,7 71 90,2 100 24,6 78,3 -82,7 -47,3 39,8
USDCAD -90,5 25,8 79,9 60 24,6 100 1,1 -51,4 -3,4 82,7
AUDUSD 10 70,9 38,2 57,7 78,3 1,1 100 -83,3 -36,7 14,3
EURAUD 46,7 -72,4 -78,6 -86,4 -82,7 -51,4 -83,3 100 38,2 -54,5
USDZAR 10,1 -53,3 -33,2 -42 -47,3 -3,4 -36,7 38,2 100 -8,2
USDHKD -75 36,7 78,8 65,2 39,8 82,7 14,3 -54,5 -8,2 100

Kereskedési eszközök