Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A korrelációs együttható kiemeli a hasonlóságot a mozgások két paritások.

  • Ha a korreláció nagy és pozitív, akkor a devizanem mozgó azonos módon.
  • Ha a korreláció magas, és negatív, akkor a valuta mozog az ellenkező módon.
  • Ha a korreláció alacsony, a valuták nem mozognak ugyanúgy.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 11.5 38.4 55.9 82.9 -67.5 4.9 56.7 44.9 -16.6
GBPUSD 11.5 100 -49 -26.4 -13.2 39.3 -22.3 26.8 -6.8 -65.1
USDCHF 38.4 -49 100 74.7 58.4 -29.6 -4.1 22.6 42.2 68.2
USDJPY 55.9 -26.4 74.7 100 87.8 -51.9 -44.1 69.2 77.5 31.7
EURJPY 82.9 -13.2 58.4 87.8 100 -69.5 -22.6 74.7 74.2 -0.2
USDCAD -67.5 39.3 -29.6 -51.9 -69.5 100 -1.7 -35.4 -41.3 0.6
AUDUSD 4.9 -22.3 -4.1 -44.1 -22.6 -1.7 100 -74.4 -67.2 15.4
EURAUD 56.7 26.8 22.6 69.2 74.7 -35.4 -74.4 100 84 -39.9
USDZAR 44.9 -6.8 42.2 77.5 74.2 -41.3 -67.2 84 100 -5.5
USDHKD -16.6 -65.1 68.2 31.7 -0.2 0.6 15.4 -39.9 -5.5 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -37.7 -94.6 -94.5 -63.4 -93 95.1 -4.3 -88.7 -70
GBPUSD -37.7 100 24.2 27.4 4.2 49.6 -32.1 -11.8 36.3 14.5
USDCHF -94.6 24.2 100 98.1 80.6 90.7 -96.9 26.7 90.2 74
USDJPY -94.5 27.4 98.1 100 85.2 91.1 -95.3 21.8 90.6 72.7
EURJPY -63.4 4.2 80.6 85.2 100 66.4 -73.3 45 72.5 60.2
USDCAD -93 49.6 90.7 91.1 66.4 100 -94.5 23.2 83 57.3
AUDUSD 95.1 -32.1 -96.9 -95.3 -73.3 -94.5 100 -34.9 -89.6 -68.7
EURAUD -4.3 -11.8 26.7 21.8 45 23.2 -34.9 100 21.1 10.2
USDZAR -88.7 36.3 90.2 90.6 72.5 83 -89.6 21.1 100 78.9
USDHKD -70 14.5 74 72.7 60.2 57.3 -68.7 10.2 78.9 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 26.1 -77 -42.2 18.5 -73.3 5.9 67 -15 -4.1
GBPUSD 26.1 100 -56 -66.5 -55.4 -27.8 27.1 -1.4 -69.5 52.4
USDCHF -77 -56 100 87.3 45.2 74.4 -26.7 -35.1 67.8 -40.3
USDJPY -42.2 -66.5 87.3 100 81.3 61.2 -44.7 3.1 91.4 -64.9
EURJPY 18.5 -55.4 45.2 81.3 100 19.2 -44.7 46.4 89.8 -72.9
USDCAD -73.3 -27.8 74.4 61.2 19.2 100 -32.7 -28.1 39.6 -28.2
AUDUSD 5.9 27.1 -26.7 -44.7 -44.7 -32.7 100 -70.2 -56.1 0.3
EURAUD 67 -1.4 -35.1 3.1 46.4 -28.1 -70.2 100 31.1 -3.1
USDZAR -15 -69.5 67.8 91.4 89.8 39.6 -56.1 31.1 100 -66.8
USDHKD -4.1 52.4 -40.3 -64.9 -72.9 -28.2 0.3 -3.1 -66.8 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 17.8 -74.6 -51.3 -0.3 -74 80.9 -8.5 -70.9 18.4
GBPUSD 17.8 100 25 58.6 78.9 -47.6 3.1 18 34.8 -66.1
USDCHF -74.6 25 100 88.7 58.9 53.1 -81.9 42.8 87.1 -65
USDJPY -51.3 58.6 88.7 100 85.9 28.3 -69.8 52.3 87.5 -78.8
EURJPY -0.3 78.9 58.9 85.9 100 -11.1 -33 55.7 59.8 -81.1
USDCAD -74 -47.6 53.1 28.3 -11.1 100 -72.7 27.6 47.8 8.1
AUDUSD 80.9 3.1 -81.9 -69.8 -33 -72.7 100 -65.5 -85.9 40.8
EURAUD -8.5 18 42.8 52.3 55.7 27.6 -65.5 100 54.6 -45.9
USDZAR -70.9 34.8 87.1 87.5 59.8 47.8 -85.9 54.6 100 -70.1
USDHKD 18.4 -66.1 -65 -78.8 -81.1 8.1 40.8 -45.9 -70.1 100

Kereskedési eszközök

Tesztelje partnerünk szolgáltatásait és kereskedési platformját harminc napig egy ingyenes demószámlával

KORLÁTOZOTT IDEJŰ AJÁNLAT 100% BÓNUSZ