Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A korrelációs együttható kiemeli a hasonlóságot a mozgások két paritások.

  • Ha a korreláció nagy és pozitív, akkor a devizanem mozgó azonos módon.
  • Ha a korreláció magas, és negatív, akkor a valuta mozog az ellenkező módon.
  • Ha a korreláció alacsony, a valuták nem mozognak ugyanúgy.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -8.4 -54.2 -63 58.4 -16.1 19.1 45.9 -77 -14.4
GBPUSD -8.4 100 -57 42.1 34.7 9.5 27.4 -29.1 44.5 72.9
USDCHF -54.2 -57 100 23.5 -44 -4 -27 -10.1 20.8 -38.6
USDJPY -63 42.1 23.5 100 25.4 -27.5 35.1 -71.9 49.7 66.2
EURJPY 58.4 34.7 -44 25.4 100 -43.6 58.1 -15.2 -41.3 49.5
USDCAD -16.1 9.5 -4 -27.5 -43.6 100 -80.2 64.6 48.4 -39.5
AUDUSD 19.1 27.4 -27 35.1 58.1 -80.2 100 -77.9 -31.3 61.8
EURAUD 45.9 -29.1 -10.1 -71.9 -15.2 64.6 -77.9 100 -18.7 -65.1
USDZAR -77 44.5 20.8 49.7 -41.3 48.4 -31.3 -18.7 100 16.8
USDHKD -14.4 72.9 -38.6 66.2 49.5 -39.5 61.8 -65.1 16.8 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 80.8 -9.6 50.1 76.9 -74.5 80.1 -11.3 -61.5 -14.8
GBPUSD 80.8 100 9.5 69.9 83.8 -47.1 59.3 -0.4 -74.6 -35.4
USDCHF -9.6 9.5 100 55.5 37.1 27.1 35.4 -70.5 -44.4 2.2
USDJPY 50.1 69.9 55.5 100 93.8 -4.6 66.5 -49.5 -96.9 -51.9
EURJPY 76.9 83.8 37.1 93.8 100 -33.1 81.1 -41.1 -96.1 -44.2
USDCAD -74.5 -47.1 27.1 -4.6 -33.1 100 -54.6 0.5 15.1 -21.4
AUDUSD 80.1 59.3 35.4 66.5 81.1 -54.6 100 -68.6 -71.7 0.5
EURAUD -11.3 -0.4 -70.5 -49.5 -41.1 0.5 -68.6 100 44.2 -18.7
USDZAR -61.5 -74.6 -44.4 -96.9 -96.1 15.1 -71.7 44.2 100 51.4
USDHKD -14.8 -35.4 2.2 -51.9 -44.2 -21.4 0.5 -18.7 51.4 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79.1 -77.7 68.2 91.9 -74.9 84.3 -35.5 -50.7 -81.1
GBPUSD 79.1 100 -53.3 72.7 82.8 -63.2 70.1 -34.2 -54.8 -72.7
USDCHF -77.7 -53.3 100 -38 -63.2 50.6 -52.1 4.4 4 77.1
USDJPY 68.2 72.7 -38 100 91.5 -52.7 72.4 -50.1 -72.8 -68.2
EURJPY 91.9 82.8 -63.2 91.5 100 -69.6 85.5 -46.6 -67.2 -81.4
USDCAD -74.9 -63.2 50.6 -52.7 -69.6 100 -65.1 30.1 35.6 56.8
AUDUSD 84.3 70.1 -52.1 72.4 85.5 -65.1 100 -80.2 -72.7 -81.7
EURAUD -35.5 -34.2 4.4 -50.1 -46.6 30.1 -80.2 100 70.3 52
USDZAR -50.7 -54.8 4 -72.8 -67.2 35.6 -72.7 70.3 100 46.2
USDHKD -81.1 -72.7 77.1 -68.2 -81.4 56.8 -81.7 52 46.2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 62.8 -73.1 14 78 -71 76.1 -12.8 -39.7 -14.8
GBPUSD 62.8 100 -55.4 63.3 83.4 -28.8 60.5 -27.7 -73.2 -67.5
USDCHF -73.1 -55.4 100 15.1 -41.2 32.5 -61 17.5 16.4 30.9
USDJPY 14 63.3 15.1 100 72.8 -15.3 34.4 -38.3 -67 -54.4
EURJPY 78 83.4 -41.2 72.8 100 -58.9 74.5 -33.1 -69.8 -44.7
USDCAD -71 -28.8 32.5 -15.3 -58.9 100 -59.7 17.8 32.9 -19.7
AUDUSD 76.1 60.5 -61 34.4 74.5 -59.7 100 -74.1 -35.8 -34.9
EURAUD -12.8 -27.7 17.5 -38.3 -33.1 17.8 -74.1 100 14.1 38.1
USDZAR -39.7 -73.2 16.4 -67 -69.8 32.9 -35.8 14.1 100 51.9
USDHKD -14.8 -67.5 30.9 -54.4 -44.7 -19.7 -34.9 38.1 51.9 100

Kereskedési eszközök