Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A korrelációs együttható kiemeli a hasonlóságot a mozgások két paritások.

  • Ha a korreláció nagy és pozitív, akkor a devizanem mozgó azonos módon.
  • Ha a korreláció magas, és negatív, akkor a valuta mozog az ellenkező módon.
  • Ha a korreláció alacsony, a valuták nem mozognak ugyanúgy.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 78,5 -83,9 65,1 88,1 -85 92,8 -83,1 -77,1 -15,2
GBPUSD 78,5 100 -60,2 25 50,8 -54,5 72,2 -79,5 -64 11,4
USDCHF -83,9 -60,2 100 -29,6 -73,1 82,8 -81,4 65,7 51 14,2
USDJPY 65,1 25 -29,6 100 85,6 -61,3 56,3 -55,8 -52,4 -42,7
EURJPY 88,1 50,8 -73,1 85,6 100 -82,4 77,7 -70,5 -67,7 -35,4
USDCAD -85 -54,5 82,8 -61,3 -82,4 100 -78,5 66,7 58,8 27,1
AUDUSD 92,8 72,2 -81,4 56,3 77,7 -78,5 100 -91,4 -86,5 -23,1
EURAUD -83,1 -79,5 65,7 -55,8 -70,5 66,7 -91,4 100 83,9 -3,9
USDZAR -77,1 -64 51 -52,4 -67,7 58,8 -86,5 83,9 100 -3
USDHKD -15,2 11,4 14,2 -42,7 -35,4 27,1 -23,1 -3,9 -3 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -59,4 40 -25,1 96,4 -66,9 -57,7 81,7 83,7 -34,1
GBPUSD -59,4 100 -83,2 -18,1 -69 70,8 81,2 -81,7 -81,2 -14,7
USDCHF 40 -83,2 100 22,5 50,4 -57,5 -74,5 69 68,4 18,5
USDJPY -25,1 -18,1 22,5 100 1 11 9,2 -16,6 -16,5 44,1
EURJPY 96,4 -69 50,4 1 100 -69,3 -61,5 82,9 85,1 -20,6
USDCAD -66,9 70,8 -57,5 11 -69,3 100 74,2 -79,8 -80,9 -2
AUDUSD -57,7 81,2 -74,5 9,2 -61,5 74,2 100 -94,2 -87,5 -3,8
EURAUD 81,7 -81,7 69 -16,6 82,9 -79,8 -94,2 100 96,2 -11,7
USDZAR 83,7 -81,2 68,4 -16,5 85,1 -80,9 -87,5 96,2 100 -10,8
USDHKD -34,1 -14,7 18,5 44,1 -20,6 -2 -3,8 -11,7 -10,8 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 81,8 -72,5 14,7 81,1 -53,1 66,4 29,2 -59,1 -53,7
GBPUSD 81,8 100 -95,1 -27,4 43,4 -30,3 45,4 34,8 -74,3 -74,4
USDCHF -72,5 -95,1 100 37,6 -25,8 36,3 -26,2 -49,7 73,6 67,7
USDJPY 14,7 -27,4 37,6 100 69,8 -8 29,4 -20,3 30,4 23,7
EURJPY 81,1 43,4 -25,8 69,8 100 -43,1 64,2 10,6 -23,9 -22,3
USDCAD -53,1 -30,3 36,3 -8 -43,1 100 -48,7 1,5 44,1 19,2
AUDUSD 66,4 45,4 -26,2 29,4 64,2 -48,7 100 -52,1 -53,1 -20,3
EURAUD 29,2 34,8 -49,7 -20,3 10,6 1,5 -52,1 100 1,2 -35,6
USDZAR -59,1 -74,3 73,6 30,4 -23,9 44,1 -53,1 1,2 100 36,8
USDHKD -53,7 -74,4 67,7 23,7 -22,3 19,2 -20,3 -35,6 36,8 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 44,7 -31,4 -27,4 57,9 -61,7 28,8 52 -25,6 9,5
GBPUSD 44,7 100 -42,3 -3,2 34 -5,1 -22 54,3 29,2 30,6
USDCHF -31,4 -42,3 100 55,2 20,2 10,8 3,6 -27,6 -23,2 -25,6
USDJPY -27,4 -3,2 55,2 100 62,6 27,2 -3,4 -17,9 -15 -21
EURJPY 57,9 34 20,2 62,6 100 -26,8 19,9 27,5 -32,8 -9,4
USDCAD -61,7 -5,1 10,8 27,2 -26,8 100 -49,7 -3,5 58,9 -7,9
AUDUSD 28,8 -22 3,6 -3,4 19,9 -49,7 100 -66,8 -75,1 -55,3
EURAUD 52 54,3 -27,6 -17,9 27,5 -3,5 -66,8 100 47 57,1
USDZAR -25,6 29,2 -23,2 -15 -32,8 58,9 -75,1 47 100 49
USDHKD 9,5 30,6 -25,6 -21 -9,4 -7,9 -55,3 57,1 49 100

Kereskedési eszközök