Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A korrelációs együttható kiemeli a hasonlóságot a mozgások két paritások.

  • Ha a korreláció nagy és pozitív, akkor a devizanem mozgó azonos módon.
  • Ha a korreláció magas, és negatív, akkor a valuta mozog az ellenkező módon.
  • Ha a korreláció alacsony, a valuták nem mozognak ugyanúgy.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 71.6 -82.7 -67.6 -3.7 -43.8 83.3 49.1 -7.5 43.7
GBPUSD 71.6 100 -65.1 -30.5 22.6 -4.7 77.7 -1.3 -38.3 -0.8
USDCHF -82.7 -65.1 100 76.6 30 63.3 -85.8 -15.6 -15 -62.4
USDJPY -67.6 -30.5 76.6 100 76 86.1 -63.9 -15.8 -44.7 -89
EURJPY -3.7 22.6 30 76 100 78.6 -12.9 21.7 -67.4 -82.6
USDCAD -43.8 -4.7 63.3 86.1 78.6 100 -48.3 4 -64.1 -95.2
AUDUSD 83.3 77.7 -85.8 -63.9 -12.9 -48.3 100 5 -5.3 44.5
EURAUD 49.1 -1.3 -15.6 -15.8 21.7 4 5 100 -16.8 6.4
USDZAR -7.5 -38.3 -15 -44.7 -67.4 -64.1 -5.3 -16.8 100 63.7
USDHKD 43.7 -0.8 -62.4 -89 -82.6 -95.2 44.5 6.4 63.7 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 91.5 -94.6 -71.3 31.7 -47.1 93 -2.1 -77.2 -15.4
GBPUSD 91.5 100 -94.7 -58.5 38 -56.8 90.8 -17.8 -88.9 -12.5
USDCHF -94.6 -94.7 100 56.3 -45.1 63.2 -88.1 2.7 82.8 9.7
USDJPY -71.3 -58.5 56.3 100 43.9 2.9 -77.3 31.3 54.2 28.2
EURJPY 31.7 38 -45.1 43.9 100 -56.7 14.6 39.7 -25.3 18.6
USDCAD -47.1 -56.8 63.2 2.9 -56.7 100 -46.5 8.1 45.9 -31.8
AUDUSD 93 90.8 -88.1 -77.3 14.6 -46.5 100 -38.8 -82.2 -11.7
EURAUD -2.1 -17.8 2.7 31.3 39.7 8.1 -38.8 100 30.3 -6.7
USDZAR -77.2 -88.9 82.8 54.2 -25.3 45.9 -82.2 30.3 100 16.2
USDHKD -15.4 -12.5 9.7 28.2 18.6 -31.8 -11.7 -6.7 16.2 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 93.8 -96.7 -84.1 93.4 -74.9 92 71.4 -73.1 -36
GBPUSD 93.8 100 -96 -68.4 94.5 -77.1 95.8 50 -85.7 -61.1
USDCHF -96.7 -96 100 81.6 -90.2 72.5 -96 -56.5 81.8 50
USDJPY -84.1 -68.4 81.6 100 -59.2 50.4 -75.2 -63.8 49.5 14.1
EURJPY 93.4 94.5 -90.2 -59.2 100 -78.2 87.5 64 -76.1 -44.4
USDCAD -74.9 -77.1 72.5 50.4 -78.2 100 -68.7 -53.7 64 28.7
AUDUSD 92 95.8 -96 -75.2 87.5 -68.7 100 38.2 -84.4 -59.7
EURAUD 71.4 50 -56.5 -63.8 64 -53.7 38.2 100 -21.5 21.7
USDZAR -73.1 -85.7 81.8 49.5 -76.1 64 -84.4 -21.5 100 67.2
USDHKD -36 -61.1 50 14.1 -44.4 28.7 -59.7 21.7 67.2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 90.8 -96.2 -63.1 78.2 -86.2 91.4 -50.6 -71.8 64.3
GBPUSD 90.8 100 -87.5 -54.3 73.3 -75.1 83 -45.8 -72.9 62.7
USDCHF -96.2 -87.5 100 71.3 -66.9 83 -86.8 46.2 63.3 -57.7
USDJPY -63.1 -54.3 71.3 100 -1.1 44.7 -47 9.1 14.7 -26.3
EURJPY 78.2 73.3 -66.9 -1.1 100 -75.5 80.2 -58.1 -80.8 61.8
USDCAD -86.2 -75.1 83 44.7 -75.5 100 -91 69.6 71.7 -68.7
AUDUSD 91.4 83 -86.8 -47 80.2 -91 100 -81.3 -86.2 74.5
EURAUD -50.6 -45.8 46.2 9.1 -58.1 69.6 -81.3 100 80.2 -66
USDZAR -71.8 -72.9 63.3 14.7 -80.8 71.7 -86.2 80.2 100 -77.9
USDHKD 64.3 62.7 -57.7 -26.3 61.8 -68.7 74.5 -66 -77.9 100

Kereskedési eszközök

Tesztelje partnerünk szolgáltatásait és kereskedési platformját harminc napig egy ingyenes demószámlával

KORLÁTOZOTT IDEJŰ AJÁNLAT 100% BÓNUSZ