Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A korrelációs együttható kiemeli a hasonlóságot a mozgások két paritások.

  • Ha a korreláció nagy és pozitív, akkor a devizanem mozgó azonos módon.
  • Ha a korreláció magas, és negatív, akkor a valuta mozog az ellenkező módon.
  • Ha a korreláció alacsony, a valuták nem mozognak ugyanúgy.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 50.2 -77.6 -84.7 61.2 52.1 52.9 86.7 -90.8 -38
GBPUSD 50.2 100 -52.1 -54.4 10.8 -23.3 51.6 32 -36.2 -1.3
USDCHF -77.6 -52.1 100 65.6 -54.8 -42.2 -66 -59.8 77 35
USDJPY -84.7 -54.4 65.6 100 -16.7 -46.7 -32.3 -87.1 84.7 43.7
EURJPY 61.2 10.8 -54.8 -16.7 100 38.3 60.5 36.5 -50.6 -8.8
USDCAD 52.1 -23.3 -42.2 -46.7 38.3 100 11.4 59.2 -69 -61.3
AUDUSD 52.9 51.6 -66 -32.3 60.5 11.4 100 10.3 -40.3 -1.2
EURAUD 86.7 32 -59.8 -87.1 36.5 59.2 10.3 100 -87.8 -44
USDZAR -90.8 -36.2 77 84.7 -50.6 -69 -40.3 -87.8 100 57.9
USDHKD -38 -1.3 35 43.7 -8.8 -61.3 -1.2 -44 57.9 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 89 27.1 -55.3 17.6 -83.8 73.2 37.5 -90.9 -66.6
GBPUSD 89 100 24.5 -62.9 -0.1 -79.9 72.6 24 -83.8 -74.7
USDCHF 27.1 24.5 100 11.2 35.9 -54.5 -7.1 46.4 -45 -23.2
USDJPY -55.3 -62.9 11.2 100 72.2 53.2 -71.1 21.1 67.9 65.8
EURJPY 17.6 -0.1 35.9 72.2 100 -6.8 -23.2 56 4.8 22.2
USDCAD -83.8 -79.9 -54.5 53.2 -6.8 100 -72.1 -16.5 91.3 59.6
AUDUSD 73.2 72.6 -7.1 -71.1 -23.2 -72.1 100 -35.7 -71.6 -48.5
EURAUD 37.5 24 46.4 21.1 56 -16.5 -35.7 100 -26.8 -26.3
USDZAR -90.9 -83.8 -45 67.9 4.8 91.3 -71.6 -26.8 100 71.7
USDHKD -66.6 -74.7 -23.2 65.8 22.2 59.6 -48.5 -26.3 71.7 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 73.9 -4.4 -83.5 39.7 -44.5 44.6 62.2 -85.3 -31.6
GBPUSD 73.9 100 4.7 -65.2 23.5 -27 18 59 -55.4 -45.9
USDCHF -4.4 4.7 100 -24.6 -48.7 12.7 -54.8 43.4 6.6 -19.4
USDJPY -83.5 -65.2 -24.6 100 17.4 16.2 -10.2 -75.6 68.8 30.7
EURJPY 39.7 23.5 -48.7 17.4 100 -52.4 62.4 -14.5 -37.7 -5.4
USDCAD -44.5 -27 12.7 16.2 -52.4 100 -83.4 28.1 72.9 24.6
AUDUSD 44.6 18 -54.8 -10.2 62.4 -83.4 100 -42.3 -66.7 -12.6
EURAUD 62.2 59 43.4 -75.6 -14.5 28.1 -42.3 100 -28 -21.1
USDZAR -85.3 -55.4 6.6 68.8 -37.7 72.9 -66.7 -28 100 30.2
USDHKD -31.6 -45.9 -19.4 30.7 -5.4 24.6 -12.6 -21.1 30.2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 95.2 -93.1 -89.2 38 -13 91 45.3 -87.6 -43.8
GBPUSD 95.2 100 -86.9 -81.8 42.5 -31.2 85.7 45.1 -80.3 -24.3
USDCHF -93.1 -86.9 100 95.3 -10.2 -8.5 -90 -30.9 91.5 51.1
USDJPY -89.2 -81.8 95.3 100 7.9 -13.1 -82.4 -37.7 91 43.7
EURJPY 38 42.5 -10.2 7.9 100 -55.3 31.7 23.6 -6.6 -7.4
USDCAD -13 -31.2 -8.5 -13.1 -55.3 100 -16.2 3.8 -5 -59.4
AUDUSD 91 85.7 -90 -82.4 31.7 -16.2 100 4.3 -83.7 -48.3
EURAUD 45.3 45.1 -30.9 -37.7 23.6 3.8 4.3 100 -30.9 -2.3
USDZAR -87.6 -80.3 91.5 91 -6.6 -5 -83.7 -30.9 100 46
USDHKD -43.8 -24.3 51.1 43.7 -7.4 -59.4 -48.3 -2.3 46 100

Kereskedési eszközök

Tesztelje partnerünk szolgáltatásait és kereskedési platformját harminc napig egy ingyenes demószámlával

KORLÁTOZOTT IDEJŰ AJÁNLAT 100% BÓNUSZ