CAC40 FR40

5591 23 0,42 %
информация
отвор 5546
дневна гама 5529 5601
седмичен интервал 5503 5601
годишен кръг 4606 5601
седмица 1,34%
месец 4,18%
година 18,12%