CAC40 FR40

5560 31 0,55 %
информация
отвор 5546
дневна гама 5539 5569
седмичен интервал 5375 5569
годишен кръг 4606 5609
седмица 3,33%
месец 6,61%
година 17,46%