S&P500 SPX500

2906 -1 -0,05 %
информация
отвор 2908
дневна гама 2896 2911
седмичен интервал 2896 2911
годишен кръг 2437 2920
седмица -0,05%
месец 2,48%
година 15,92%