S&P500 SPX500

2929 5 0,17 %
информация
отвор 2924
дневна гама 2910 2932
седмичен интервал 2885 2932
годишен кръг 2437 2958
седмица 1,27%
месец 6,42%
година 16,82%