tiền của Albania : Lek Albania L

Albania

Lek Albania là đồng tiền của của Albania. Mã của của Lek Albania là ALL. Chúng tôi sử dụng L làm biểu tượng của của Lek Albania. Lek Albania được chia thành 100 qindarkës. ALL được quy định bởi Bank of Albania.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Lek Albania , tiền của Albania

ALL/tiền tệ chuyển đổi
1 ALL = 0.0635 CNY
1 ALL = 0.0081 EUR
1 ALL = 0.0402 MYR
1 ALL = 0.0071 GBP
1 ALL = 1.0556 JPY
1 ALL = 0.7388 RUB
1 ALL = 0.0127 AUD
1 ALL = 0.0000 BTC
1 ALL = 142.2952 IDR
1 ALL = 0.4730 PHP

tiền tệ/ALL chuyển đổi
1 VND = 0.0044 ALL
1 USD = 102.2742 ALL
1 KRW = 0.0914 ALL
1 TWD = 3.6360 ALL
1 CNY = 15.7388 ALL
1 EUR = 122.9500 ALL
1 MYR = 24.8691 ALL
1 GBP = 141.7685 ALL
1 JPY = 0.9474 ALL
1 RUB = 1.3536 ALL

Tiền Của Albania

flag ALL