tiền của Albania : Lek Albania L

Albania

Lek Albania là đồng tiền của của Albania. Mã của của Lek Albania là ALL. Chúng tôi sử dụng L làm biểu tượng của của Lek Albania. Lek Albania được chia thành 100 qindarkës. ALL được quy định bởi Bank of Albania.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Lek Albania , tiền của Albania

ALL/tiền tệ chuyển đổi
1 ALL = 0.0606 CNY
1 ALL = 0.0082 EUR
1 ALL = 0.2641 TWD
1 ALL = 0.0069 GBP
1 ALL = 0.4829 PHP
1 ALL = 1.0833 JPY
1 ALL = 0.0000 BTC
1 ALL = 0.3161 THB
1 ALL = 0.0394 MYR
1 ALL = 0.6591 RUB

tiền tệ/ALL chuyển đổi
1 VND = 0.0046 ALL
1 USD = 105.2545 ALL
1 AOA = 0.1763 ALL
1 KRW = 0.0901 ALL
1 CNY = 16.4893 ALL
1 EUR = 122.0900 ALL
1 TWD = 3.7861 ALL
1 GBP = 144.9745 ALL
1 PHP = 2.0709 ALL
1 JPY = 0.9231 ALL

Tiền Của Albania

flag ALL