tiền của Albania : Lek Albania L

Albania

Lek Albania là đồng tiền của của Albania. Mã của của Lek Albania là ALL. Chúng tôi sử dụng L làm biểu tượng của của Lek Albania. Lek Albania được chia thành 100 qindarkës. ALL được quy định bởi Bank of Albania.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Lek Albania , tiền của Albania

ALL/tiền tệ chuyển đổi
1 ALL = 0.0638 CNY
1 ALL = 0.9740 JPY
1 ALL = 0.0081 EUR
1 ALL = 0.0072 GBP
1 ALL = 0.2853 THB
1 ALL = 0.0131 AUD
1 ALL = 0.0389 MYR
1 ALL = 0.0124 CAD
1 ALL = 82.4598 LAK
1 ALL = 0.6443 RUB

tiền tệ/ALL chuyển đổi
1 VND = 0.0047 ALL
1 USD = 109.7747 ALL
1 KRW = 0.0914 ALL
1 TWD = 3.7240 ALL
1 CNY = 15.6781 ALL
1 JPY = 1.0267 ALL
1 EUR = 124.0520 ALL
1 GBP = 138.5653 ALL
1 THB = 3.5049 ALL
1 AUD = 76.2716 ALL

Tiền Của Albania

flag ALL