Εξέλιξη δολάρια Αυστραλίας / δολάρια ΗΠΑ

AUD

Εξέλιξη USD / AUD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Αυστραλίας = 110.2900 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Αυστραλίας = 48.4227 δολάρια ΗΠΑ