Sự phát triển của Đô la Australia / Đô la Mỹ

AUD

Sự phát triển của USD / AUD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Australia sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Australia = 110.2900 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Australia sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Australia = 57.4507 Đô la Mỹ