Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / δολάρια Αυστραλίας

USD

Εξέλιξη AUD / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε δολάρια Αυστραλίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 174.0624 δολάρια Αυστραλίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε δολάρια Αυστραλίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 90.6700 δολάρια Αυστραλίας