Εξέλιξη τάκα Μπαγκλαντές / δολάρια ΗΠΑ

BDT

Εξέλιξη USD / BDT

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 τάκα Μπαγκλαντές = 186.537125 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 τάκα Μπαγκλαντές = 117.054791 δολάρια ΗΠΑ