Sự phát triển của Taka Bangladesh / Đô la Mỹ

BDT

Sự phát triển của USD / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Taka Bangladesh = 186.537125 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Taka Bangladesh = 117.054791 Đô la Mỹ