Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / τάκα Μπαγκλαντές

USD

Εξέλιξη BDT / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 8 573.6888 τάκα Μπαγκλαντές

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 5 494.8207 τάκα Μπαγκλαντές