tiền của Bulgaria : Lev Bulgaria лв

Bulgaria

Lev Bulgaria là đồng tiền của của Bulgaria. Mã của của Lev Bulgaria là BGN. Chúng tôi sử dụng лв làm biểu tượng của của Lev Bulgaria. Lev Bulgaria được chia thành 100 stotinkas. BGN được quy định bởi Bulgarian National Bank.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Lev Bulgaria , tiền của Bulgaria

BGN/tiền tệ chuyển đổi
1 BGN = 4.0506 CNY
1 BGN = 0.5112 EUR
1 BGN = 63.2943 JPY
1 BGN = 0.4636 GBP
1 BGN = 46.1879 RUB
1 BGN = 2.5170 MYR
1 BGN = 0.8471 AUD
1 BGN = 18.9000 THB
1 BGN = 5594.2869 LAK
1 BGN = 8879.8237 IDR

Tiền Của Bulgaria

flag BGN