tiền của Gambia : Dalasi Gambia D

Gambia

Dalasi Gambia là đồng tiền của của Gambia. Mã của của Dalasi Gambia là GMD. Chúng tôi sử dụng D làm biểu tượng của của Dalasi Gambia. Dalasi Gambia được chia thành 100 bututs. GMD được quy định bởi Central Bank of The Gambia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dalasi Gambia , tiền của Gambia

Tiền Của Gambia

flag GMD