tiền của Gambia : Dalasi Gambia D

Gambia

Dalasi Gambia là đồng tiền của của Gambia. Mã của của Dalasi Gambia là GMD. Chúng tôi sử dụng D làm biểu tượng của của Dalasi Gambia. Dalasi Gambia được chia thành 100 bututs. GMD được quy định bởi Central Bank of The Gambia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dalasi Gambia , tiền của Gambia

GMD/tiền tệ chuyển đổi
1 GMD = 0.1293 CNY
1 GMD = 0.0165 EUR
1 GMD = 2.0223 JPY
1 GMD = 0.0149 GBP
1 GMD = 1.5338 RUB
1 GMD = 0.0275 AUD
1 GMD = 0.0803 MYR
1 GMD = 0.6009 THB
1 GMD = 178.8403 LAK
1 GMD = 0.9359 PHP

Tiền Của Gambia

flag GMD