tiền của Gambia : Dalasi Gambia D

Gambia

Dalasi Gambia là đồng tiền của của Gambia. Mã của của Dalasi Gambia là GMD. Chúng tôi sử dụng D làm biểu tượng của của Dalasi Gambia. Dalasi Gambia được chia thành 100 bututs. GMD được quy định bởi Central Bank of The Gambia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dalasi Gambia , tiền của Gambia

GMD/tiền tệ chuyển đổi
1 GMD = 0.1292 CNY
1 GMD = 0.0163 EUR
1 GMD = 2.0233 JPY
1 GMD = 0.0148 GBP
1 GMD = 1.4728 RUB
1 GMD = 0.0801 MYR
1 GMD = 0.0271 AUD
1 GMD = 0.6050 THB
1 GMD = 178.8400 LAK
1 GMD = 283.1561 IDR

Tiền Của Gambia

flag GMD