tiền của Gambia : Dalasi Gambia D

Gambia

Dalasi Gambia là đồng tiền của của Gambia. Mã của của Dalasi Gambia là GMD. Chúng tôi sử dụng D làm biểu tượng của của Dalasi Gambia. Dalasi Gambia được chia thành 100 bututs. GMD được quy định bởi Central Bank of The Gambia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dalasi Gambia , tiền của Gambia

GMD/tiền tệ chuyển đổi
1 GMD = 0.1282 CNY
1 GMD = 0.0164 EUR
1 GMD = 0.0810 MYR
1 GMD = 0.0142 GBP
1 GMD = 2.1358 JPY
1 GMD = 0.0000 BTC
1 GMD = 0.0254 AUD
1 GMD = 1.4902 RUB
1 GMD = 0.9511 PHP
1 GMD = 287.0087 IDR

tiền tệ/GMD chuyển đổi
1 VND = 0.0022 GMD
1 USD = 51.0000 GMD
1 TWD = 1.7931 GMD
1 KRW = 0.0456 GMD
1 CNY = 7.7998 GMD
1 EUR = 61.0654 GMD
1 MYR = 12.3517 GMD
1 GBP = 70.2436 GMD
1 JPY = 0.4682 GMD
1 BTC = 3206004.0321 GMD

Tiền Của Gambia

flag GMD