συνάλλαγμα της Αϊτής : γκουρντ Αϊτής G

Αϊτή

την γκουρντ Αϊτής is the currency της Αϊτής. Ο κωδικός του της γκουρντ Αϊτής είναι HTG. Χρησιμοποιούμε G ως σύμβολο του της γκουρντ Αϊτής. την γκουρντ Αϊτής διαιρείται σε 100 centimes. HTG ρυθμίζεται Bank of the Republic of Haiti.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της γκουρντ Αϊτής , συνάλλαγμα της Αϊτής

.