tiền của Haiti : Gourde Haiti G

Haiti

Gourde Haiti là đồng tiền của của Haiti. Mã của của Gourde Haiti là HTG. Chúng tôi sử dụng G làm biểu tượng của của Gourde Haiti. Gourde Haiti được chia thành 100 centimes. HTG được quy định bởi Bank of the Republic of Haiti.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Gourde Haiti , tiền của Haiti

HTG/tiền tệ chuyển đổi
1 HTG = 0.0639 CNY
1 HTG = 0.0081 EUR
1 HTG = 0.9763 JPY
1 HTG = 0.0072 GBP
1 HTG = 0.2862 THB
1 HTG = 0.0131 AUD
1 HTG = 0.0390 MYR
1 HTG = 82.5536 LAK
1 HTG = 0.0124 CAD
1 HTG = 0.6459 RUB

tiền tệ/HTG chuyển đổi
1 VND = 0.0047 HTG
1 USD = 109.5035 HTG
1 KRW = 0.0912 HTG
1 TWD = 3.7148 HTG
1 CNY = 15.6393 HTG
1 EUR = 123.7390 HTG
1 JPY = 1.0243 HTG
1 GBP = 138.2210 HTG
1 THB = 3.4944 HTG
1 AUD = 76.1049 HTG

Tiền Của Haiti

flag HTG