Εξέλιξη ρουπίες Ινδίας / σελίνια Σομαλίας

INR

Εξέλιξη SOS / INR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε σελίνια Σομαλίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρουπίες Ινδίας = 7 139.6529 σελίνια Σομαλίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε σελίνια Σομαλίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρουπίες Ινδίας = 753.5318 σελίνια Σομαλίας