Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Schilling Somali

INR

Sự phát triển của SOS / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Schilling Somali là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 7 139.6529 Schilling Somali

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Schilling Somali là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 753.5318 Schilling Somali