συνάλλαγμα του Λάος : κιπ Λάος ₭

Λάος

το κιπ Λάος is the currency του Λάος. Ο κωδικός του του κιπ Λάος είναι LAK. Χρησιμοποιούμε ως σύμβολο του του κιπ Λάος. το κιπ Λάος διαιρείται σε 100 atts. LAK ρυθμίζεται Bank of the Lao PDR.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του κιπ Λάος , συνάλλαγμα του Λάος