tiền của Lào : Kip Lào ₭

Lào

Kip Lào là đồng tiền của của Lào. Mã của của Kip Lào là LAK. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Kip Lào. Kip Lào được chia thành 100 atts. LAK được quy định bởi Bank of the Lao PDR.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Kip Lào , tiền của Lào

LAK/tiền tệ chuyển đổi
1 LAK = 0.0007 CNY
1 LAK = 0.1199 KRW
1 LAK = 0.0001 EUR
1 LAK = 0.0001 GBP
1 LAK = 0.0004 MYR
1 LAK = 0.0077 RUB
1 LAK = 0.0051 PHP
1 LAK = 0.0116 JPY
1 LAK = 1.5309 IDR
1 LAK = 0.0004 AED

tiền tệ/LAK chuyển đổi
1 USD = 9464.9540 LAK
1 THB = 301.0697 LAK
1 VND = 0.4097 LAK
1 TWD = 340.5344 LAK
1 CNY = 1466.7348 LAK
1 KRW = 8.3374 LAK
1 EUR = 11229.6000 LAK
1 GBP = 13072.5863 LAK
1 MYR = 2286.2308 LAK
1 RUB = 130.0144 LAK

Tiền Của Lào