tiền của Lào : Kip Lào ₭

Lào

Kip Lào là đồng tiền của của Lào. Mã của của Kip Lào là LAK. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Kip Lào. Kip Lào được chia thành 100 atts. LAK được quy định bởi Bank of the Lao PDR.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Kip Lào , tiền của Lào

LAK/tiền tệ chuyển đổi
1 LAK = 0.0750 KRW
1 LAK = 0.0018 TWD
1 LAK = 0.0001 EUR
1 LAK = 0.0078 JPY
1 LAK = 0.0015 CUP
1 LAK = 0.0003 MYR
1 LAK = 0.0293 AOA
1 LAK = 0.0000 GBP
1 LAK = 0.0032 PHP
1 LAK = 1.0000 LAK

tiền tệ/LAK chuyển đổi
1 USD = 17266.7417 LAK
1 THB = 498.7921 LAK
1 VND = 0.7087 LAK
1 CNY = 2478.8040 LAK
1 EUR = 18252.5000 LAK
1 KRW = 13.3411 LAK
1 TWD = 566.6754 LAK
1 JPY = 128.4872 LAK
1 CUP = 670.5523 LAK
1 MYR = 3951.2023 LAK
.