tiền của Lào : Kip Lào ₭

Lào

Kip Lào là đồng tiền của của Lào. Mã của của Kip Lào là LAK. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Kip Lào. Kip Lào được chia thành 100 atts. LAK được quy định bởi Bank of the Lao PDR.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Kip Lào , tiền của Lào

LAK/tiền tệ chuyển đổi
1 LAK = 0.1190 KRW
1 LAK = 0.0031 TWD
1 LAK = 0.0001 EUR
1 LAK = 0.0112 JPY
1 LAK = 0.0082 RUB
1 LAK = 0.0001 GBP
1 LAK = 0.0001 AUD
1 LAK = 0.0004 MYR
1 LAK = 0.0052 PHP
1 LAK = 0.0000 BTC

tiền tệ/LAK chuyển đổi
1 USD = 9277.1175 LAK
1 THB = 306.1419 LAK
1 CNY = 1409.8636 LAK
1 VND = 0.4009 LAK
1 KRW = 8.4028 LAK
1 TWD = 325.4044 LAK
1 EUR = 11053.5000 LAK
1 JPY = 89.1383 LAK
1 RUB = 122.5627 LAK
1 GBP = 12393.6780 LAK

Tiền Của Lào