tiền của Lào : Kip Lào ₭

Lào

Kip Lào là đồng tiền của của Lào. Mã của của Kip Lào là LAK. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Kip Lào. Kip Lào được chia thành 100 atts. LAK được quy định bởi Bank of the Lao PDR.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Kip Lào , tiền của Lào

LAK/tiền tệ chuyển đổi
1 LAK = 0.1282 KRW
1 LAK = 0.0032 TWD
1 LAK = 0.0001 EUR
1 LAK = 0.0116 JPY
1 LAK = 0.0001 GBP
1 LAK = 0.0083 RUB
1 LAK = 0.0002 AUD
1 LAK = 0.0005 MYR
1 LAK = 0.0001 CAD
1 LAK = 0.0001 SGD

tiền tệ/LAK chuyển đổi
1 USD = 9076.9802 LAK
1 THB = 291.3349 LAK
1 CNY = 1343.1844 LAK
1 VND = 0.3932 LAK
1 KRW = 7.8021 LAK
1 TWD = 311.9687 LAK
1 EUR = 10752.5000 LAK
1 JPY = 86.5636 LAK
1 GBP = 11748.7981 LAK
1 RUB = 121.0225 LAK

Tiền Của Lào