tiền của Lào : Kip Lào ₭

Lào

Kip Lào là đồng tiền của của Lào. Mã của của Kip Lào là LAK. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Kip Lào. Kip Lào được chia thành 100 atts. LAK được quy định bởi Bank of the Lao PDR.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Kip Lào , tiền của Lào

LAK/tiền tệ chuyển đổi
1 LAK = 0.0858 KRW
1 LAK = 1.0000 LAK
1 LAK = 0.0090 JPY
1 LAK = 0.0020 TWD
1 LAK = 0.0001 EUR
1 LAK = 0.0037 PHP
1 LAK = 0.0001 GBP
1 LAK = 0.0003 MYR
1 LAK = 0.0000 BTC
1 LAK = 0.2706 KHR

tiền tệ/LAK chuyển đổi
1 THB = 423.9938 LAK
1 USD = 15023.0201 LAK
1 VND = 0.6461 LAK
1 CNY = 2245.6615 LAK
1 KRW = 11.6522 LAK
1 JPY = 111.1085 LAK
1 TWD = 505.6469 LAK
1 EUR = 15858.3000 LAK
1 PHP = 273.6558 LAK
1 GBP = 18424.9938 LAK
.