tiền của Lào : Kip Lào ₭

Lào

Kip Lào là đồng tiền của của Lào. Mã của của Kip Lào là LAK. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Kip Lào. Kip Lào được chia thành 100 atts. LAK được quy định bởi Bank of the Lao PDR.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Kip Lào , tiền của Lào

LAK/tiền tệ chuyển đổi
1 LAK = 0.1231 KRW
1 LAK = 0.0642 AOA
1 LAK = 0.0029 TWD
1 LAK = 0.0001 GBP
1 LAK = 0.0001 EUR
1 LAK = 0.0114 JPY
1 LAK = 0.0004 MYR
1 LAK = 0.0052 PHP
1 LAK = 0.0000 BTC
1 LAK = 1.0000 LAK

tiền tệ/LAK chuyển đổi
1 THB = 288.3096 LAK
1 USD = 9604.9770 LAK
1 VND = 0.4197 LAK
1 CNY = 1485.4132 LAK
1 KRW = 8.1259 LAK
1 AOA = 15.5662 LAK
1 TWD = 345.5399 LAK
1 GBP = 13192.4369 LAK
1 EUR = 11262.7000 LAK
1 JPY = 87.3741 LAK