Εξέλιξη λίρες Λιβάνου / ρουπίες Πακιστάν

LBP

Εξέλιξη PKR / LBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Λιβάνου σε ρουπίες Πακιστάν ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 λίρες Λιβάνου = 196.70058 ρουπίες Πακιστάν

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Λιβάνου σε ρουπίες Πακιστάν ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 λίρες Λιβάνου = 37.27071 ρουπίες Πακιστάν