Sự phát triển của Bảng Li-băng / Rupee Pakistan

LBP

Sự phát triển của PKR / LBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Li-băng sang Rupee Pakistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Bảng Li-băng = 196.70058 Rupee Pakistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Li-băng sang Rupee Pakistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Bảng Li-băng = 37.27071 Rupee Pakistan