Εξέλιξη ρουπίες Πακιστάν / λίρες Λιβάνου

PKR

Εξέλιξη LBP / PKR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Πακιστάν σε λίρες Λιβάνου ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρουπίες Πακιστάν = 2 683.0719 λίρες Λιβάνου

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Πακιστάν σε λίρες Λιβάνου ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρουπίες Πακιστάν = 508.3869 λίρες Λιβάνου