tiền của Mozambique : Metical Mozambique MT

Mozambique

Metical Mozambique là đồng tiền của của Mozambique. Mã của của Metical Mozambique là MZN. Chúng tôi sử dụng MT làm biểu tượng của của Metical Mozambique. Metical Mozambique được chia thành 100 centavos. MZN được quy định bởi Bank of Mozambique.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Metical Mozambique , tiền của Mozambique

Tiền Của Mozambique

flag MZN