Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / λίρες Αιγύπτου

NGN

Εξέλιξη EGP / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε λίρες Αιγύπτου ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 67.45106 λίρες Αιγύπτου

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε λίρες Αιγύπτου ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 19.20938 λίρες Αιγύπτου