Εξέλιξη λίρες Αιγύπτου / νάιρα Νιγηρίας

EGP

Εξέλιξη NGN / EGP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Αιγύπτου σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες Αιγύπτου = 5 205.7908 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Αιγύπτου σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες Αιγύπτου = 1 482.5565 νάιρα Νιγηρίας