Sự phát triển của Rupee Pakistan / Bảng Li-băng

PKR

Sự phát triển của LBP / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Bảng Li-băng là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 2 683.0719 Bảng Li-băng

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Bảng Li-băng là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 508.3869 Bảng Li-băng