tiền của Serbia : Dinar Serbia дин.

Serbia

Dinar Serbia là đồng tiền của của Serbia. Mã của của Dinar Serbia là RSD. Chúng tôi sử dụng дин. làm biểu tượng của của Dinar Serbia. Dinar Serbia được chia thành 100 paras. RSD được quy định bởi National Bank of Serbia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dinar Serbia , tiền của Serbia

RSD/tiền tệ chuyển đổi
1 RSD = 0.3080 THB
1 RSD = 1.1739 JPY
1 RSD = 0.0086 EUR
1 RSD = 0.2589 TWD
1 RSD = 3.7070 AOA
1 RSD = 0.0386 MYR
1 RSD = 132.6123 LAK
1 RSD = 0.0072 GBP
1 RSD = 0.4824 PHP
1 RSD = 128.0499 IDR

Tiền Của Serbia

flag RSD
.