tiền của Serbia : Dinar Serbia дин.

Serbia

Dinar Serbia là đồng tiền của của Serbia. Mã của của Dinar Serbia là RSD. Chúng tôi sử dụng дин. làm biểu tượng của của Dinar Serbia. Dinar Serbia được chia thành 100 paras. RSD được quy định bởi National Bank of Serbia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dinar Serbia , tiền của Serbia

RSD/tiền tệ chuyển đổi
1 RSD = 0.0667 CNY
1 RSD = 0.0085 EUR
1 RSD = 0.0076 GBP
1 RSD = 1.0700 JPY
1 RSD = 0.0000 BTC
1 RSD = 0.0133 AUD
1 RSD = 0.3090 THB
1 RSD = 0.0416 MYR
1 RSD = 0.7594 RUB
1 RSD = 0.4943 PHP

tiền tệ/RSD chuyển đổi
1 VND = 0.0042 RSD
1 USD = 97.2501 RSD
1 TWD = 3.4730 RSD
1 KRW = 0.0883 RSD
1 CNY = 14.9929 RSD
1 EUR = 117.6250 RSD
1 GBP = 132.2873 RSD
1 JPY = 0.9346 RSD
1 BTC = 3579721.6567 RSD
1 AUD = 74.9916 RSD

Tiền Của Serbia

flag RSD