tiền của Serbia : Dinar Serbia дин.

Serbia

Dinar Serbia là đồng tiền của của Serbia. Mã của của Dinar Serbia là RSD. Chúng tôi sử dụng дин. làm biểu tượng của của Dinar Serbia. Dinar Serbia được chia thành 100 paras. RSD được quy định bởi National Bank of Serbia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dinar Serbia , tiền của Serbia

RSD/tiền tệ chuyển đổi
1 RSD = 0.2881 TWD
1 RSD = 0.0085 EUR
1 RSD = 1.0470 JPY
1 RSD = 0.0077 GBP
1 RSD = 0.7863 RUB
1 RSD = 0.3147 THB
1 RSD = 0.0414 MYR
1 RSD = 0.0140 AUD
1 RSD = 0.0000 BTC
1 RSD = 0.0133 CAD

tiền tệ/RSD chuyển đổi
1 USD = 100.7857 RSD
1 VND = 0.0044 RSD
1 KRW = 0.0862 RSD
1 CNY = 14.7701 RSD
1 TWD = 3.4714 RSD
1 EUR = 117.6230 RSD
1 JPY = 0.9551 RSD
1 GBP = 129.4348 RSD
1 RUB = 1.2718 RSD
1 THB = 3.1775 RSD

Tiền Của Serbia

flag RSD