tiền của Serbia : Dinar Serbia дин.

Serbia

Dinar Serbia là đồng tiền của của Serbia. Mã của của Dinar Serbia là RSD. Chúng tôi sử dụng дин. làm biểu tượng của của Dinar Serbia. Dinar Serbia được chia thành 100 paras. RSD được quy định bởi National Bank of Serbia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dinar Serbia , tiền của Serbia

RSD/tiền tệ chuyển đổi
1 RSD = 0.0681 CNY
1 RSD = 0.0085 EUR
1 RSD = 1.0554 JPY
1 RSD = 0.0078 GBP
1 RSD = 0.0415 MYR
1 RSD = 0.0140 AUD
1 RSD = 0.7876 RUB
1 RSD = 0.3166 THB
1 RSD = 0.0134 CAD
1 RSD = 0.0137 SGD

tiền tệ/RSD chuyển đổi
1 USD = 100.0894 RSD
1 VND = 0.0043 RSD
1 KRW = 0.0857 RSD
1 TWD = 3.4525 RSD
1 CNY = 14.6938 RSD
1 EUR = 117.5660 RSD
1 JPY = 0.9475 RSD
1 GBP = 128.6522 RSD
1 MYR = 24.0872 RSD
1 AUD = 71.3369 RSD

Tiền Của Serbia

flag RSD