tiền của Serbia : Dinar Serbia дин.

Serbia

Dinar Serbia là đồng tiền của của Serbia. Mã của của Dinar Serbia là RSD. Chúng tôi sử dụng дин. làm biểu tượng của của Dinar Serbia. Dinar Serbia được chia thành 100 paras. RSD được quy định bởi National Bank of Serbia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dinar Serbia , tiền của Serbia

RSD/tiền tệ chuyển đổi
1 RSD = 1.4442 JPY
1 RSD = 12.6465 KRW
1 RSD = 0.0085 EUR
1 RSD = 0.0336 AED
1 RSD = 0.0000 XAU
1 RSD = 2429.6782 VEF
1 RSD = 0.0432 MYR
1 RSD = 0.5373 PHP
1 RSD = 8.2446 KPW
1 RSD = 0.3371 THB

tiền tệ/RSD chuyển đổi
1 VND = 0.0043 RSD
1 USD = 109.1624 RSD
1 CNY = 15.0458 RSD
1 TWD = 3.3690 RSD
1 JPY = 0.6924 RSD
1 KRW = 0.0791 RSD
1 EUR = 117.0690 RSD
1 AED = 29.7198 RSD
1 XAU = 253764.6669 RSD
1 VEF = 0.0004 RSD

Tiền Của Serbia

flag RSD
.