Sự phát triển của Bảng Sudan / Bảng Anh

SDG

Sự phát triển của GBP / SDG

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Sudan sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Bảng Sudan = 32 588.2479031 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Sudan sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Bảng Sudan = 18.8245952 Bảng Anh