συνάλλαγμα του Τουβαλού : Tuvaluan δολάριο TVD

Τουβαλού

Ο κωδικός του του Tuvaluan δολάριο είναι TVD. Χρησιμοποιούμε TVD ως σύμβολο του του Tuvaluan δολάριο.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του Tuvaluan δολάριο , συνάλλαγμα του Τουβαλού