Sự phát triển của Đô la Mỹ / Đô la Australia

USD

Sự phát triển của AUD / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đô la Australia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 174.0624 Đô la Australia

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đô la Australia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 90.6700 Đô la Australia