Sự phát triển của Đô la Mỹ / Taka Bangladesh

USD

Sự phát triển của BDT / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Taka Bangladesh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 8 573.6888 Taka Bangladesh

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Taka Bangladesh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 5 494.8207 Taka Bangladesh