συνάλλαγμα της Ουρουγουάης : πέσο Ουρουγουάης (UYP) UYP

Ουρουγουάη

Στις/Την 6 Αύγ 2020, το πέσο ουρουγουάης (uyp) (UYP) αντικαταστάθηκε από τη/το █ (UYI). Στις/Την 1 Μάρ 1993, το πέσο ουρουγουάης (UYU) αντικαταστάθηκε από τη/το το πέσο ουρουγουάης (uyp) (UYP). Ο κωδικός του του πέσο Ουρουγουάης (UYP) είναι UYP. Χρησιμοποιούμε UYP ως σύμβολο του του πέσο Ουρουγουάης (UYP).

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του πέσο Ουρουγουάης (UYP) , συνάλλαγμα της Ουρουγουάης

συνάλλαγμα της Ουρουγουάης

Κύρια νομίσματα