tiền của Uruguay : Đồng Peso Uruguay UYP

Uruguay

Vào 23 Th11 2020, đồng peso uruguay (UYP) đã thay thế cho █ (UYI). Vào 1 Th03 1993, peso uruguay (UYU) đã thay thế cho đồng peso uruguay (UYP). Mã của của Đồng Peso Uruguay là UYP. Chúng tôi sử dụng UYP làm biểu tượng của của Đồng Peso Uruguay.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tiền Của Uruguay