συνάλλαγμα του Βιετνάμ : ντονγκ Βιετνάμ ₫

Βιετνάμ

το ντονγκ Βιετνάμ is the currency του Βιετνάμ. Ο κωδικός του του ντονγκ Βιετνάμ είναι VND. Χρησιμοποιούμε ως σύμβολο του του ντονγκ Βιετνάμ. το ντονγκ Βιετνάμ διαιρείται σε 10 hàos. VND ρυθμίζεται State Bank of Vietnam.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του ντονγκ Βιετνάμ , συνάλλαγμα του Βιετνάμ

50 vijetnamskih donga
500000 vijetnamskih donga
5000 vijetnamskih donga
100000 vijetnamskih donga
vijetnamskih donga
500 vijetnamskih donga
100 vijetnamskih donga
200 vijetnamskih donga
200000 vijetnamskih donga
50000 vijetnamskih donga
10000 vijetnamskih donga

συνάλλαγμα του Βιετνάμ

flag VND

Κύρια νομίσματα