συνάλλαγμα του Βιετνάμ : ντονγκ Βιετνάμ ₫

Βιετνάμ

το ντονγκ Βιετνάμ is the currency του Βιετνάμ. Ο κωδικός του του ντονγκ Βιετνάμ είναι VND. Χρησιμοποιούμε ως σύμβολο του του ντονγκ Βιετνάμ. το ντονγκ Βιετνάμ διαιρείται σε 10 hàos. VND ρυθμίζεται State Bank of Vietnam.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του ντονγκ Βιετνάμ , συνάλλαγμα του Βιετνάμ

50 ντονγκ Βιετνάμ
500000 ντονγκ Βιετνάμ
5000 ντονγκ Βιετνάμ
100000 ντονγκ Βιετνάμ
ντονγκ Βιετνάμ
500 ντονγκ Βιετνάμ
100 ντονγκ Βιετνάμ
200 ντονγκ Βιετνάμ
200000 ντονγκ Βιετνάμ
50000 ντονγκ Βιετνάμ
10000 ντονγκ Βιετνάμ