chuyển đổi Đồng Việt Nam

Bộ chuyển đổi VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái của Đồng Việt Nam , tiền của Việt Nam

VND/tiền tệ chuyển đổi
1 VND = 0,0000 USD
1 VND = 0,0003 CNY
1 VND = 0,1750 KHR
1 VND = 0,3673 LAK
1 VND = 0,0002 MYR
1 VND = 0,6528 IDR
1 VND = 0,0487 KRW
1 VND = 0,0002 TRY
1 VND = 0,0684 MMK
1 VND = 0,0048 JPY
1 VND = 0,0013 TWD
1 VND = 0,0000 EUR
1 VND = 0,0023 PHP
1 VND = 10,6857 VEF
1 VND = 0,0001 AUD
1 VND = 0,0002 AED
1 VND = 0,0245 XAF
1 VND = 0,0014 THB
1 VND = 0,0001 CAD
1 VND = 0,1617 UGX
1 VND = 0,0010 CZK
1 VND = 0,0008 MXN
1 VND = 0,0001 SGD
1 VND = 0,0003 HKD
1 VND = 0,0387 KPW
1 VND = 0,0002 SAR
1 VND = 0,0032 INR
1 VND = 0,0001 PEN
1 VND = 0,0004 NOK
1 VND = 0,0003 MOP
1 VND = 0,0003 CNH
1 VND = 0,0036 BDT
1 VND = 1,8276 IRR
1 VND = 0,0057 PKR
1 VND = 0,0985 TZS

Sử dụng các công cụ chuyển đổi

Nhập số tiền để chuyển đổi ở phía trên và chọn một loại tiền tệ thứ hai., Bạn cũng có thể có được lịch sử của tỷ giá bằng cách nhấp vào nút "chuyển đổi"., Nếu bạn muốn xem các tính chẵn lẻ của đồng tiền VND với các đồng tiền khác, đi vào bảng "tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam" dưới đây.
Trang chủ: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật mới nhất cho Mataf VND Chuyển đổi tiền tệ là ngày từ

Tiền Của Việt Nam

500 dong vietnamiti
50 dong vietnamiti
200 dong vietnamiti
dong vietnamiti
50000 dong vietnamiti
100 dong vietnamiti
10000 dong vietnamiti
5000 dong vietnamiti
500000 dong vietnamiti
100000 dong vietnamiti
200000 dong vietnamiti