chuyển đổi Đồng Việt Nam

Bộ chuyển đổi VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái của Đồng Việt Nam , tiền của Việt Nam

VND/tiền tệ chuyển đổi
1 VND = 0,0000 USD
1 VND = 0,0003 CNY
1 VND = 0,1732 KHR
1 VND = 0,0002 MYR
1 VND = 0,0676 MMK
1 VND = 0,0002 AED
1 VND = 0,3673 LAK
1 VND = 0,0002 TRY
1 VND = 0,0487 KRW
1 VND = 0,0049 JPY
1 VND = 0,0010 CZK
1 VND = 0,0013 TWD
1 VND = 0,6277 IDR
1 VND = 0,0387 KPW
1 VND = 0,0000 EUR
1 VND = 0,0002 PLN
1 VND = 1,8120 IRR
1 VND = 0,0250 XAF
1 VND = 0,0001 AUD
1 VND = 0,0000 CUC
1 VND = 0,0004 SEK
1 VND = 0,0000 CHF
1 VND = 0,0513 IQD
1 VND = 0,0002 ILS
1 VND = 0,0077 LKR
1 VND = 0,0050 NPR
1 VND = 0,0006 ZAR
1 VND = 0,0001 PGK
1 VND = 0,0007 MVR
1 VND = 0,0060 PKR
1 VND = 0,0994 TZS
1 VND = 0,0009 MXN
1 VND = 0,1079 MNT
1 VND = 0,0016 ARS
1 VND = 0,0003 MOP
1 VND = 0,0001 GEL
1 VND = 0,0001 PEN

Sử dụng các công cụ chuyển đổi

Nhập số tiền để chuyển đổi ở phía trên và chọn một loại tiền tệ thứ hai., Bạn cũng có thể có được lịch sử của tỷ giá bằng cách nhấp vào nút "chuyển đổi"., Nếu bạn muốn xem các tính chẵn lẻ của đồng tiền VND với các đồng tiền khác, đi vào bảng "tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam" dưới đây.
Trang chủ: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật mới nhất cho Mataf VND Chuyển đổi tiền tệ là ngày từ

Tiền Của Việt Nam

500 виетнамски донга
50 виетнамски донга
200 виетнамски донга
виетнамски донга
50000 виетнамски донга
100 виетнамски донга
10000 виетнамски донга
5000 виетнамски донга
500000 виетнамски донга
100000 виетнамски донга
200000 виетнамски донга