tiền của Việt Nam : Đồng Việt Nam ₫

Việt Nam

Đồng Việt Nam là đồng tiền của của Việt Nam. Mã của của Đồng Việt Nam là VND. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Đồng Việt Nam. Đồng Việt Nam được chia thành 10 hàos. VND được quy định bởi State Bank of Vietnam.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Việt Nam , tiền của Việt Nam

50 vijetnamskih donga
500000 vijetnamskih donga
5000 vijetnamskih donga
100000 vijetnamskih donga
vijetnamskih donga
500 vijetnamskih donga
100 vijetnamskih donga
200 vijetnamskih donga
200000 vijetnamskih donga
50000 vijetnamskih donga
10000 vijetnamskih donga

Tiền Của Việt Nam