tiền của Việt Nam : Đồng Việt Nam ₫

Việt Nam

Đồng Việt Nam là đồng tiền của của Việt Nam. Mã của của Đồng Việt Nam là VND. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Đồng Việt Nam. Đồng Việt Nam được chia thành 10 hàos. VND được quy định bởi State Bank of Vietnam.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Việt Nam , tiền của Việt Nam

50 вијетнамских донга
500000 вијетнамских донга
5000 вијетнамских донга
100000 вијетнамских донга
вијетнамских донга
500 вијетнамских донга
100 вијетнамских донга
200 вијетнамских донга
200000 вијетнамских донга
50000 вијетнамских донга
10000 вијетнамских донга

Tiền Của Việt Nam