tiền của Việt Nam : Đồng Việt Nam ₫

Việt Nam

Đồng Việt Nam là đồng tiền của của Việt Nam. Mã của của Đồng Việt Nam là VND. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Đồng Việt Nam. Đồng Việt Nam được chia thành 10 hàos. VND được quy định bởi State Bank of Vietnam.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Việt Nam , tiền của Việt Nam

50 dong vietnamiti
500000 dong vietnamiti
5000 dong vietnamiti
100000 dong vietnamiti
dong vietnamiti
500 dong vietnamiti
100 dong vietnamiti
200 dong vietnamiti
200000 dong vietnamiti
50000 dong vietnamiti
10000 dong vietnamiti

Tiền Của Việt Nam

.