tiền của Việt Nam : Đồng Việt Nam ₫

Việt Nam

Đồng Việt Nam là đồng tiền của của Việt Nam. Mã của của Đồng Việt Nam là VND. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Đồng Việt Nam. Đồng Việt Nam được chia thành 10 hàos. VND được quy định bởi State Bank of Vietnam.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Việt Nam , tiền của Việt Nam

50 виетнамски донга
500000 виетнамски донга
5000 виетнамски донга
100000 виетнамски донга
виетнамски донга
500 виетнамски донга
100 виетнамски донга
200 виетнамски донга
200000 виетнамски донга
50000 виетнамски донга
10000 виетнамски донга

Tiền Của Việt Nam