tiền của Việt Nam : Đồng Việt Nam ₫

Việt Nam

Đồng Việt Nam là đồng tiền của của Việt Nam. Mã của của Đồng Việt Nam là VND. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Đồng Việt Nam. Đồng Việt Nam được chia thành 10 hàos. VND được quy định bởi State Bank of Vietnam.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Việt Nam , tiền của Việt Nam

50 Đồng Việt Nam
500000 Đồng Việt Nam
5000 Đồng Việt Nam
100000 Đồng Việt Nam
Đồng Việt Nam
500 Đồng Việt Nam
100 Đồng Việt Nam
200 Đồng Việt Nam
200000 Đồng Việt Nam
50000 Đồng Việt Nam
10000 Đồng Việt Nam

Tiền Của Việt Nam