chuyển đổi Đồng Việt Nam

$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái của Đồng Việt Nam , tiền của Việt Nam

VND/tiền tệ chuyển đổi
1 VND = 0.0000 USD
1 VND = 0.0003 CNY
1 VND = 0.0469 KRW
1 VND = 0.0002 MYR
1 VND = 0.0046 JPY
1 VND = 0.0013 TWD
1 VND = 0.0001 SGD
1 VND = 0.0001 CAD
1 VND = 0.0585 MMK
1 VND = 0.0014 THB
1 VND = 0.0000 EUR
1 VND = 0.6040 IDR
1 VND = 0.0002 TRY
1 VND = 0.3612 LAK
1 VND = 0.0023 PHP
1 VND = 0.0002 AED
1 VND = 0.0001 AUD
1 VND = 0.0025 RUB
1 VND = 0.1052 MNT
1 VND = 0.0003 HKD
1 VND = 0.0395 KPW
1 VND = 0.1731 KHR
1 VND = 0.0002 ILS
1 VND = 0.0004 SEK
1 VND = 0.0233 XAF
1 VND = 0.0068 LKR
1 VND = 0.0002 SAR
1 VND = 0.0000 GBP
1 VND = 0.0029 INR
1 VND = 0.0042 XPF
1 VND = 0.0008 MXN
1 VND = 0.0001 BRL
1 VND = 0.0004 MOP
1 VND = 0.0000 BTC
1 VND = 0.0520 IQD
1 VND = 0.0001 PEN

Sử dụng các công cụ chuyển đổi

Nhập số tiền để chuyển đổi ở phía trên và chọn một loại tiền tệ thứ hai., Bạn cũng có thể có được lịch sử của tỷ giá bằng cách nhấp vào nút "chuyển đổi"., Nếu bạn muốn xem các tính chẵn lẻ của đồng tiền VND với các đồng tiền khác, đi vào bảng "tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam" dưới đây.
Trang chủ: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật mới nhất cho Mataf VND Chuyển đổi tiền tệ là ngày từ

Tiền Của Việt Nam