Sự phát triển của franc CFA Trung Phi / Bảng Ai Cập

XAF

Sự phát triển của EGP / XAF

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Trung Phi sang Bảng Ai Cập là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 franc CFA Trung Phi = 82.42934 Bảng Ai Cập

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Trung Phi sang Bảng Ai Cập là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 franc CFA Trung Phi = 10.25680 Bảng Ai Cập