Ουγγιές παλλάδιου XPD

Ο κωδικός του Ουγγιές παλλάδιου είναι XPD. Χρησιμοποιούμε XPD ως σύμβολο του Ουγγιές παλλάδιου.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία Ουγγιές παλλάδιου