Tỷ giá hối đoái của Paladi

XPD/tiền tệ chuyển đổi
1 XPD = 64541.1776 TWD
1 XPD = 1900.8696 EUR
1 XPD = 233329.8484 JPY
1 XPD = 1745.3538 GBP
1 XPD = 169121.1329 RUB
1 XPD = 69859.2406 THB
1 XPD = 9194.6586 MYR
1 XPD = 3114.2138 AUD
1 XPD = 0.2110 BTC
1 XPD = 2957.7912 CAD

tiền tệ/XPD chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XPD
1 USD = 0.0005 XPD
1 KRW = 0.0000 XPD
1 CNY = 0.0001 XPD
1 TWD = 0.0000 XPD
1 EUR = 0.0005 XPD
1 JPY = 0.0000 XPD
1 GBP = 0.0006 XPD
1 RUB = 0.0000 XPD
1 THB = 0.0000 XPD

Paladi

flag XPD
  • ISO4217 : XPD
  • Vùng không xác định