Tỷ giá hối đoái của Paladi

XPD/tiền tệ chuyển đổi
1 XPD = 2028.9779 EUR
1 XPD = 15965.1340 CNY
1 XPD = 252731.5114 JPY
1 XPD = 184675.1302 RUB
1 XPD = 1824.2357 GBP
1 XPD = 3286.7615 AUD
1 XPD = 9878.3831 MYR
1 XPD = 73591.0270 THB
1 XPD = 116819.6178 PHP
1 XPD = 0.1427 BTC

tiền tệ/XPD chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XPD
1 USD = 0.0004 XPD
1 KRW = 0.0000 XPD
1 TWD = 0.0000 XPD
1 EUR = 0.0005 XPD
1 CNY = 0.0001 XPD
1 JPY = 0.0000 XPD
1 RUB = 0.0000 XPD
1 GBP = 0.0005 XPD
1 AUD = 0.0003 XPD

Paladi

flag XPD
  • ISO4217 : XPD
  • Vùng không xác định