Ουγγιές λευκόχρυσου XPT

Ο κωδικός του Ουγγιές λευκόχρυσου είναι XPT. Χρησιμοποιούμε XPT ως σύμβολο του Ουγγιές λευκόχρυσου.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία Ουγγιές λευκόχρυσου