Tỷ giá hối đoái của Bạch kim

XPT/tiền tệ chuyển đổi
1 XPT = 1265375.7795 KRW
1 XPT = 937.6905 EUR
1 XPT = 1455.5675 AUD
1 XPT = 0.0238 BTC
1 XPT = 807.3871 GBP
1 XPT = 121052.0887 JPY
1 XPT = 4560.8889 MYR
1 XPT = 34135.7776 THB
1 XPT = 0.6621 XAU
1 XPT = 54537.1091 PHP

tiền tệ/XPT chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XPT
1 USD = 0.0009 XPT
1 TWD = 0.0000 XPT
1 CNY = 0.0001 XPT
1 KRW = 0.0000 XPT
1 EUR = 0.0011 XPT
1 AUD = 0.0007 XPT
1 BTC = 42.0483 XPT
1 GBP = 0.0012 XPT
1 JPY = 0.0000 XPT

Bạch Kim

flag XPT
  • ISO4217 : XPT
  • Vùng không xác định