Tỷ giá hối đoái của Bạch kim

XPT/tiền tệ chuyển đổi
1 XPT = 1007.0534 EUR
1 XPT = 866.4194 GBP
1 XPT = 7843.0527 CNY
1 XPT = 5018.6103 MYR
1 XPT = 90153.7368 RUB
1 XPT = 1574.7798 AUD
1 XPT = 58154.7156 PHP
1 XPT = 38136.8102 THB
1 XPT = 133333.8704 JPY
1 XPT = 0.0245 BTC

tiền tệ/XPT chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XPT
1 USD = 0.0008 XPT
1 KRW = 0.0000 XPT
1 TWD = 0.0000 XPT
1 EUR = 0.0010 XPT
1 GBP = 0.0012 XPT
1 CNY = 0.0001 XPT
1 MYR = 0.0002 XPT
1 RUB = 0.0000 XPT
1 AUD = 0.0006 XPT

Bạch Kim

flag XPT
  • ISO4217 : XPT
  • Vùng không xác định