Tỷ giá hối đoái của Bạch kim

XPT/tiền tệ chuyển đổi
1 XPT = 24643.5598 TWD
1 XPT = 723.2959 EUR
1 XPT = 88916.2134 JPY
1 XPT = 663.2558 GBP
1 XPT = 64812.5940 RUB
1 XPT = 26637.2526 THB
1 XPT = 3516.4911 MYR
1 XPT = 1195.8396 AUD
1 XPT = 0.0820 BTC
1 XPT = 1129.6146 CAD

tiền tệ/XPT chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XPT
1 USD = 0.0012 XPT
1 KRW = 0.0000 XPT
1 CNY = 0.0002 XPT
1 TWD = 0.0000 XPT
1 EUR = 0.0014 XPT
1 JPY = 0.0000 XPT
1 GBP = 0.0015 XPT
1 RUB = 0.0000 XPT
1 THB = 0.0000 XPT

Bạch Kim

flag XPT
  • ISO4217 : XPT
  • Vùng không xác định