Tỷ giá hối đoái của Bạch kim

XPT/tiền tệ chuyển đổi
1 XPT = 1122275.6231 KRW
1 XPT = 798.3522 EUR
1 XPT = 100772.0066 JPY
1 XPT = 722.4553 GBP
1 XPT = 68869.3736 RUB
1 XPT = 1318.1833 AUD
1 XPT = 29424.0687 THB
1 XPT = 3964.7048 MYR
1 XPT = 8583643.3601 LAK
1 XPT = 20822.8616 CZK

tiền tệ/XPT chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XPT
1 USD = 0.0011 XPT
1 CNY = 0.0002 XPT
1 TWD = 0.0000 XPT
1 KRW = 0.0000 XPT
1 EUR = 0.0013 XPT
1 JPY = 0.0000 XPT
1 GBP = 0.0014 XPT
1 RUB = 0.0000 XPT
1 AUD = 0.0008 XPT

Bạch Kim

flag XPT
  • ISO4217 : XPT
  • Vùng không xác định

Các đồng tiền chính