Tỷ giá hối đoái của Bạch kim

XPT/tiền tệ chuyển đổi
1 XPT = 6226.3154 CNY
1 XPT = 799.6162 EUR
1 XPT = 98499.9200 JPY
1 XPT = 712.7323 GBP
1 XPT = 72446.2658 RUB
1 XPT = 1297.4812 AUD
1 XPT = 3883.7198 MYR
1 XPT = 28731.7288 THB
1 XPT = 45731.4889 PHP
1 XPT = 3573.1729 PLN

tiền tệ/XPT chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XPT
1 USD = 0.0011 XPT
1 TWD = 0.0000 XPT
1 KRW = 0.0000 XPT
1 CNY = 0.0002 XPT
1 EUR = 0.0013 XPT
1 JPY = 0.0000 XPT
1 GBP = 0.0014 XPT
1 RUB = 0.0000 XPT
1 AUD = 0.0008 XPT

Bạch Kim

flag XPT
  • ISO4217 : XPT
  • Vùng không xác định