συνάλλαγμα της Γαλλίας : Παλιά γαλλικού φράγκου AFR

Γαλλία

Στις/Την 31 Δεκ 1959, το φράγκο γαλλίας (FRF) αντικαταστάθηκε από τη/το το παλιά γαλλικού φράγκου (AFR). Στις/Την 17 Φεβ 2002, το ευρώ (EUR) αντικαταστάθηκε από τη/το το φράγκο γαλλίας (FRF). Ο κωδικός του του Παλιά γαλλικού φράγκου είναι AFR. Χρησιμοποιούμε AFR ως σύμβολο του του Παλιά γαλλικού φράγκου.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του Παλιά γαλλικού φράγκου , συνάλλαγμα της Γαλλίας