tiền của Pháp : Old franc Pháp AFR

Pháp

Vào 31 Th12 1959, franc pháp (FRF) đã thay thế cho old franc pháp (AFR). Vào 17 Th02 2002, euro (EUR) đã thay thế cho franc pháp (FRF). Mã của của Old franc Pháp là AFR. Chúng tôi sử dụng AFR làm biểu tượng của của Old franc Pháp.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Old franc Pháp , tiền của Pháp