tiền của Áo : Đồng Schiling Áo ATS

Áo

Vào 28 Th02 2002, euro (EUR) đã thay thế cho đồng schiling áo (ATS). Mã của của Đồng Schiling Áo là ATS. Chúng tôi sử dụng ATS làm biểu tượng của của Đồng Schiling Áo.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.