Sự phát triển của Bảng Ai Cập / Naira Nigeria

EGP

Sự phát triển của NGN / EGP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Ai Cập sang Naira Nigeria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Ai Cập = 5 205.7908 Naira Nigeria

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Ai Cập sang Naira Nigeria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Ai Cập = 1 482.5565 Naira Nigeria