tiền của Gruzia : Lari Gruzia ₾

Gruzia

Lari Gruzia là đồng tiền của của Gruzia. Mã của của Lari Gruzia là GEL. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Lari Gruzia. Lari Gruzia được chia thành 100 tetri. GEL được quy định bởi National Bank of Georgia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Lari Gruzia , tiền của Gruzia

GEL/tiền tệ chuyển đổi
1 GEL = 0.2538 EUR
1 GEL = 1.9883 CNY
1 GEL = 31.5786 JPY
1 GEL = 22.8051 RUB
1 GEL = 0.2261 GBP
1 GEL = 0.4105 AUD
1 GEL = 1.2352 MYR
1 GEL = 9.1674 THB
1 GEL = 14.5291 PHP
1 GEL = 0.0000 BTC

tiền tệ/GEL chuyển đổi
1 VND = 0.0001 GEL
1 USD = 3.3100 GEL
1 KRW = 0.0030 GEL
1 TWD = 0.1161 GEL
1 EUR = 3.9405 GEL
1 CNY = 0.5029 GEL
1 JPY = 0.0317 GEL
1 RUB = 0.0438 GEL
1 GBP = 4.4234 GEL
1 AUD = 2.4358 GEL

Tiền Của Gruzia

flag GEL