tiền của Gruzia : Lari Gruzia ₾

Gruzia

Lari Gruzia là đồng tiền của của Gruzia. Mã của của Lari Gruzia là GEL. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Lari Gruzia. Lari Gruzia được chia thành 100 tetri. GEL được quy định bởi National Bank of Georgia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Lari Gruzia , tiền của Gruzia

GEL/tiền tệ chuyển đổi
1 GEL = 8.9231 TWD
1 GEL = 0.2621 EUR
1 GEL = 32.1923 JPY
1 GEL = 0.2392 GBP
1 GEL = 23.8253 RUB
1 GEL = 9.6345 THB
1 GEL = 1.2718 MYR
1 GEL = 0.4339 AUD
1 GEL = 0.0000 BTC
1 GEL = 0.4082 CAD

tiền tệ/GEL chuyển đổi
1 VND = 0.0001 GEL
1 USD = 3.2800 GEL
1 KRW = 0.0028 GEL
1 CNY = 0.4807 GEL
1 TWD = 0.1121 GEL
1 EUR = 3.8151 GEL
1 JPY = 0.0311 GEL
1 GBP = 4.1804 GEL
1 RUB = 0.0420 GEL
1 THB = 0.1038 GEL

Tiền Của Gruzia

flag GEL