tiền của Gruzia : Lari Gruzia ₾

Gruzia

Lari Gruzia là đồng tiền của của Gruzia. Mã của của Lari Gruzia là GEL. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Lari Gruzia. Lari Gruzia được chia thành 100 tetri. GEL được quy định bởi National Bank of Georgia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Lari Gruzia , tiền của Gruzia

GEL/tiền tệ chuyển đổi
1 GEL = 0.2837 EUR
1 GEL = 8.8835 TWD
1 GEL = 0.2426 GBP
1 GEL = 181.3802 AOA
1 GEL = 16.1992 PHP
1 GEL = 0.0000 BTC
1 GEL = 1.3583 MYR
1 GEL = 36.2157 JPY
1 GEL = 10.8709 THB
1 GEL = 0.4587 AUD

tiền tệ/GEL chuyển đổi
1 VND = 0.0001 GEL
1 USD = 3.1150 GEL
1 KRW = 0.0026 GEL
1 CNY = 0.4885 GEL
1 EUR = 3.5245 GEL
1 TWD = 0.1126 GEL
1 GBP = 4.1219 GEL
1 AOA = 0.0055 GEL
1 PHP = 0.0617 GEL
1 BTC = 165521.6948 GEL

Tiền Của Gruzia

flag GEL