συνάλλαγμα της Μάλτας : λιρέτα Μάλτας MTL

Μάλτα

Στις/Την 7 Ιούν 1968, τη λιρέτα μάλτας (MTL) αντικαταστάθηκε από τη/το █ (MTP). Στις/Την 31 Ιαν 2008, το ευρώ (EUR) αντικαταστάθηκε από τη/το τη λιρέτα μάλτας (MTL). Ο κωδικός του της λιρέτα Μάλτας είναι MTL. Χρησιμοποιούμε MTL ως σύμβολο του της λιρέτα Μάλτας.

Γνωρίζετε πως:

Μετατροπέας λιρέτα Μάλτας

Ο μετατροπέας του MTL παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

MTL
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Συναλλαγματική ισοτιμία της λιρέτα Μάλτας , συνάλλαγμα της Μάλτας

Χρήση του μετατροπέα

Εισάγετε το ποσό για τη μετατροπή στην κορυφή και να επιλέξετε ένα δεύτερο νόμισμα., Μπορείτε επίσης να πάρετε την ιστορία του ποσοστού των τιμών κάνοντας κλικ στο "Μετατροπή" κουμπί., Αν θέλετε να δείτε την ισοτιμία του νομίσματος MTL με άλλα νομίσματα, πηγαίνετε στον πίνακα "λιρέτα Μάλτας συναλλαγματική ισοτιμία" παρακάτω.
Αρχική σελίδα: μετατροπέας νομίσματος.

Η τελευταία ανανέωση για το MTL Mataf Μετατροπέας νομίσματος χρονολογείται από

συνάλλαγμα της Μάλτας