συνάλλαγμα της Μάλτας : λιρέτα Μάλτας MTL

Μάλτα

Στις/Την 7 Ιούν 1968, τη λιρέτα μάλτας (MTL) αντικαταστάθηκε από τη/το █ (MTP). Στις/Την 31 Ιαν 2008, το ευρώ (EUR) αντικαταστάθηκε από τη/το τη λιρέτα μάλτας (MTL). Ο κωδικός του της λιρέτα Μάλτας είναι MTL. Χρησιμοποιούμε MTL ως σύμβολο του της λιρέτα Μάλτας.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της λιρέτα Μάλτας , συνάλλαγμα της Μάλτας